Turpinās individuālo vajadzību apzināšana

Šobrīd projektā turpinās viens no svarīgākajiem posmiem, kura galvenais uzdevums ir veikt iedzīvtāju ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu ar invaliditāti un bērnu, kas atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs individuālo vajadzību izvērtēšanu un sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde. Pieaistīto speciālistu uzdevums ir noteikt, kādi pakalpojumi jau šobrīd pašvaldībā ir pieejami un kādus vēl vajadzētu ieviest.

Tik vērienīgs vajadzību izvērtējums, turklāt pēc vienotas metodikas, Zemgales reģionā norit pirmo reizi. Noskaidrot katras iedzīvotāju gurpas īpašās vajadzības ir ļoti būtiski, jo iegūtā informācija ļaus plānošanas reģionam kopā ar pašvaldībām plānot cilvēkiem nepieciešamo pakalpojumu izveidi pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Jo līdz ko būs apzinātas iedzīvotāju individuālās vajadzības, būs iespējams uzsākt projekta otro posmu – sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanu un Zemgales reģiona deinstitucionalziācijas plāna izstrādi un trešo posmu – sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu.

Uz 2017.gada sākumu projekta ietvaros ir jau noslēgusies pilngdīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana un 300 personām ir sastādīti individuālie sociālās rehabilitācijas plāniem, no tiem 110 personām, kas šobrīd mitinās Valsts Sociālās parūpes cenru filiālēs. Kā jau minējām, izstrādātie plāni kalpos pašvaldībām par pamatu sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanai un izveidei. Savukārt izvērtētās personas iegūs iespēju saņemt Eiropas Sociālā fonda apmaksātus sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Projektā plānots, ka saskaņā ar atbalsta plānā paredzēto cilvēkiem būs iespējams saņemt tādus sociālos pakalpojumus kā aprūpe mājās, dienas aprūpes centra pakalpojumu, grupu mājas(dzīvokļa) pakalpojumu, specializēto darbnīcu pakalpojumu, īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu (līdz 30 dienām gadā), speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, kā arī atbalsta grupu un grupu nodarbības.

Bērnu izvērtēšana šobrīd ir pusceļā un individuālie sociālās rehabilitācijas atbalsta plāni ir izstrādāti 200 bērniem, no kuriem 148 bērniem ar invaliditāti un 52 bērniem, kas šobrīd mitinās kādā no Zemgales bērnu aprūpes iestādēm (bērnunamiem). Kopumā projektā paredzēts izvērtēt un atbalsta plānus izstrādāt 356 bērniem ar invaliditāti un 334 bērnus bērnunamos. Arī bērnu plāni kalpos par pamatu jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālo pakalpojumu attīstībai pašvaldībās. Turklāt bērni ar invaliditāti un viņu vecāki iegūs iespēju saņemt Eiropas Sociālā fonda apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā piemēram, psihologa, logopēda, rehabilitologa, kā arī fizioterapiju, hidroterapiju un citus pakalpojumus.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: