Informatīvs seminārs “Projekta “Atver sirdi Zemgalē” progress un īstenošanas jautājumi”

Zemgales Plānošanas reģions š. g. 6. aprīlī pulksten 10.30 Aizkraukles pilsētas kultūras namā Aizkrauklē, Spīdolas ielā 2 (1. stāva zālē), organizē bezmaksas semināru „Projekta “Atver sirdi Zemgalē” progress un īstenošanas jautājumi”.


Semināru vadīs projekta vadītāja Dace Strautkalne. Uz jautājumiem atbildēs Labklājības ministrijas un Centrālās līgumu aģentūras pārstāvji.

Seminārā tiks stāstīts un diskutēts par šādām tēmām:
1. Informācija par projektu „Atver sirdi Zemgalē” progresu – plānoto projekta aktivitāšu izpilde un sasniedzamie rezultāti. Stāstīs projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītāja Dace Strautkalne;
2. Papildināmības principa piemērošana DI projekta ietvaros. Lektors: LM pārstāvis, CFLA pārstāvis;
• Kad jāsāk piemērot papildināmības principu?
• Kādām mērķa grupām un kam tas jāpiemēro?
• Kādus dokumentus un atskaites pašvaldībām būs jāiesniedz, lai pierādītu, ka papildināmības princips ticis ievērots?
• Kā tiks veikta dokumentu pārbaude?
3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana un apmaksas kārtība projekta “Atver sirdi Zemgalē” mērķa grupām:
• Personām ar GRT: kad var sākt sniegt pakalpojumus? Kādos apmēros? Vienas vienības izmaksu metodikas ievērošanas nosacījumi un izmaksas. Kas var sniegt pakalpojumus un kā jāveic iepirkums?
• Bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte: kādas darbības jāveic bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, lai saņemtu rehabilitācijas pakalpojumus? Kas jādara pašvaldību sociālajiem dienestiem?
Stāstīs projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītāja Dace Strautkalne.
4. ERAF finansējums 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”; tā īstenošanas noteikumi:
• Kādam mērķim ERAF finansējums tiks piešķirts?
• Kas varēs to saņemt?
• Cik no kopējā projekta finansējuma varēs saņemt Zemgales reģiona pašvaldības?
Stāstīs LM pārstāvis.
5. Biežāk pieļautās kļūdas iesniegtajās atskaitēs.
Lektore: projekta “Atver sirdi Zemgalē” grāmatvede Dana Slāģe.

Seminārā aicināti piedalīties projekta sadarbības partneru, bērnu aprūpes iestāžu, Zemgales reģiona pašvaldību un pašvaldību sociālo dienestu, deinstitucionalizācijas (DI) projekta vadības grupu pārstāvji, kā arī projektu grāmatveži, koordinatori un citi interesenti, kas saistīti ar DI projektu.

Lai tikšanās būtu pēc iespējas auglīgāka, jau šobrīd lūdzam sagatavot un iesūtīt Jums aktuālus jautājumus. (Piemēram, vai pašvaldība varēs nodrošināt papildināmības principa piemērošanu. (MKN 313, 49.1 punkts)) Sūtiet savus jautājumus un priekšlikumus uz e-pastu: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra.
Semināra dienas kārtību skatīt šeit.

Dalību seminārā, lūdzu, pieteikt līdz 5. aprīlim pulksten 12, zvanot pa tālruni 65207419 vai rakstot uz e-pastu: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto institūciju, tālruni vai e-pastu. Pieteikties var arī, izmantojot elektronisko pieteikšanās formu šeit.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: