Deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskā apspriede Dobelē

07.11.2017. plkst. 10.00, Dobelē, Brīvības ielā 17, 1.stāva zālē notiks Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriede. Uz sabiedrisko apspriedi laipni aicināti Dobeles, Auces un Tērvetes novadu iedzīvotāji, pašvaldības speciālisti, nevalstisko organizāciju, mediju pārstāvji un ikviens interesents.
Kas tad tiek plānots deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Dobelē un tās tuvākajā apkārtnē?

Dobeles novadā plānots veidot infrastruktūru, ieguldot ERAF līdzekļus. Ēkā Ādama ielā 2, Dobele, iecerēts veidot sekojošus sociālos pakalpojumus:

  • paplašināt Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem un cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Arī pieaugušiem ar invaliditāti mēdz būt nepieciešamība pēc pieskatīšanas un nepieciešama aprūpe, kamēr tuvinieki atrodas darbā vai savās dienas gaitās. Dienas aprūpes centrs piedāvās aprūpi un arī nepieciešamos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti: sociālo un pašaprūpes iemaņu attīstīšanu, dažāda veida individuālās un grupu nodarbības, konsultācijas klientiem un to ģimenes locekļiem, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus, nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšana (piemēram, aušana, kokapstrāde, šūšana u.c.) un patstāvīgas funkcionēšanas prasmju attīstīšana (piemēram, mājturības darbi, kulinārijas nodarbības) u.c.
  • izveidot grupu dzīvokļus 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojums nodrošinās mājokli un sociālo atbalstu, kas iekļauj arī pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekciju;
  • izveidot specializēto darbnīcu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Vienlaikus darbnīcā būs iespēja nodarboties 26 cilvēkiem. Specializētajā darbnīcā ar klientiem strādās specializētās darbnīcas profilam atbilstošs speciālists, lai nodrošinātu darba prasmju apgūšanu.
  • Savukārt, Skolas ielā 11, Dobele, paredzēts izveidot dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vecākiem būs iespēja pa dienu atstāt savus lolojumus, un doties uz darbu zinot, ka par bērnu parūpēsies un viņš saņems nepieciešamos pakalpojumus.
  • Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem paredzēts izveidot ēkā „Namiņš”, Dobeles pagasts, Dobeles novads.

Auces novadā, piesaistot ERAF finansējumu, plānots izveidot Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Centrs tiks veidots 7 vietām un atradīsies Miera ielā 13, Auce, Auces novads.

Zemgales reģionā, saskaņā ar izvērtēto personu apzinātajām vajadzībām, bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti paredzēts nodrošināt dažādus sociālos pakalpojumus gan no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan no projekta “Atver sirdi Zemgalē!” finansējuma. Būs pieejami aprūpes mājās, dienas aprūpes centra, grupu dzīvokļa, specializēto darbnīcu, sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un aprūpes pakalpojumi un speciālistu konsultācijas. Pašvaldībā plānots izstrādāt un ieviest arī jaunus sabiedrībā balstītus pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti.

Bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem paredzēts, nodrošināt ārpusģimenes aprūpes formu – audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji – attīstību un ģimeniskai videi pietuvinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi.

Deinstitucionalizācijas plāns izstrādāts, balstoties uz reālu personu izvērtējumu, apzinot vajadzības un definējot darbības, sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei Zemgales pašvaldībās piedāvājot risinājumus:

1) patstāvīgas un no institūcijām neatkarīgas dzīves iespēju nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem;

2) ģimeniskas vides nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpē dzīvojošiem bērniem;

3) sociālai iekļaušanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, piedāvājot sociālo rehabilitāciju, aprūpes pakalpojumus bērniem un atbalstu ģimenēm.

Deinstitucionalizācijas plāns un informācija par sabiedriskās apspriedes kārtību.

Informāciju sagatavoja:
Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē!” komunikāciju speciāliste

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: