Aicinām uz sarunu Bauskā

10.11.2017 plkst.10.00, Bauskā, Kalna iela 18, Izstāžu zālē, notiks Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriede. Uz sabiedrisko apspriedi laipni aicināti Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadu iedzīvotāji, pašvaldību speciālisti, nevalstisko organizāciju, mediju pārstāvji.

Kas tiek plānots deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Bauskā un tās tuvākajā apkārtnē?

Deinstucionalizācijas plāns paredz sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Zemgales reģiona pašvaldībās, izmantojot Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzekļus. Bauskas novads plāno izveidot Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru. Centrs atradīsies Rūpniecības ielā 9, Bauska, Bauskas novads, tajā tiks izvietoti dienas aprūpes centri. Lai nodrošinātu atbalstu personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, centrs piedāvās aprūpes pakalpojumu un dažādus sociālos pakalpojumus. Gan bērniem, gan pieaugušajiem ar invaliditāti nereti nepieciešama nepārtraukta pieskatīšana. Ģimenes, kurās ir cilvēks ar invaliditāti, pa dienu varēs izmantot dienas aprūpes centra pakalpojumu tādējādi neizkrītot no darba tirgus, savukārt cilvēkiem ar invaliditāti tur būs nodrošināta aprūpe dienas laikā. Centrā viņš varēs saņemt arī nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, sociālās un pašaprūpes iemaņu attīstīšanas, dažāda veida individuālās un grupu nodarbības, konsultācijas klientiem un to ģimenes locekļiem, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus, nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšana (piemēram, aušana, kokapstrāde, šūšana u.c.) un patstāvīgas funkcionēšanas prasmju attīstīšana (piemēram, mājturības darbi, kulinārijas nodarbības) u.c. Centrā plānots izveidot Dienas aprūpes centru 20 pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ar 10 vietām. Vēl centrā atradīsies Specializētās darbnīcas ar 10 vietām pieaugušajiem. Jēgpilna nodarbe ir viens no cilvēka cieņas pamatakmeņiem. Specializētajā darbnīcā ar klientiem strādās specializētās darbnīcas profilam atbilstošs speciālists, lai nodrošinātu darba prasmju un iemaņu apgūšanu.

Centrā tiks izveidots arī Atelpas brīža pakalpojums ar vietām 12 bērniem. Pakalpojums Atelpas brīdis ir domāts bērna ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam īslaicīgai aprūpei laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši. Valsts apmaksāts Atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, jau tagad ir pieejams līdz 30 diennaktīm gadā. Pēc centra izveides to būs iespējams saņemt arī Bauskā.

Ēkā Rūpniecības ielā 14, Bauska, Bauskas novads paredzēts izveidot Grupu dzīvokļus 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojums nodrošinās mājokli un sociālo atbalstu, kas iekļauj arī pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekciju.

Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma izveide 8 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ieplānota Salātu ielā 4, Bauska, Bauskas novads. Kamēr, audžuģimeņu kustība un starpresoru sadarbība Latvijā nav pietiekoši attīstīta, lai visiem bērniem, kas ilgstoši vai īslaicīgi palikuši bez vecāku gādības nodrošinātu ievietošanu ģimenē, pašvaldības plāno veidot nelielas, ģimenes videi pietuvinātas institūcijas.

Sociālos pakalpojumus no Bauskas novada plāno pirkt Rundāles un Iecavas pašvaldības.
Rundāles novads plāno veidot Dienas aprūpes centru 3 vietām pieaugušiem ar invaliditāti un 11 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Iecavas novadā tiks izveidoti pakalpojumi pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem – Dienas aprūpes centrs kopumā 17 vietām un Grupu dzīvokļi ar 6 vietām.
Rundāles un Iecavas pašvaldības vēl risina jautājumu par pakalpojuma atrašanās vietu.
Vecumniekos Dienas aprūpes centru veidot paredzēts ēkā Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Centrs plānots 8 pieaugušajiem ar un 19 bērniem ar invaliditāti.

Valstī prasības sociālo pakalpojumu nodrošināšanai reglamentē šogad jūnijā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

Zemgales reģionā, saskaņā ar izvērtēto personu apzinātajām vajadzībām, bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti paredzēts nodrošināt dažādus sociālos pakalpojumus gan no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan no projekta “Atver sirdi Zemgalē!” finansējuma. Būs pieejami aprūpes mājās, dienas aprūpes centra, grupu dzīvokļa, specializēto darbnīcu, sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un aprūpes pakalpojumi un speciālistu konsultācijas. Pašvaldībā plānots izstrādāt un ieviest arī jaunus sabiedrībā balstītus pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti.

Bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem paredzēts, nodrošināt ārpusģimenes aprūpes formu – audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji – attīstību un ģimeniskai videi pietuvinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi.

DI plāna 1.redakcijas teksts un informācija par sabiedriskās apspriedes kārtību pieejama šeit

Informāciju sagatavoja:
Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē!” komunikāciju speciāliste.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: