Akūti nepieciešami sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji reģionos. Aicinām pieteikties!

Plānošanas reģioni ievieš deinstitucionalizācijas (DI) projektus visā Latvijā, un 2018. gadā projektu ietvaros tiek uzsākta aktīva sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar invaliditāti un to ģimenēm, kā arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Zemgales plānošanas reģionā (ZPR) sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un to Sociālajiem dienestiem, sociālie pakalpojumi tiks sniegti ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros. Projekta ieviešana turpināsies līdz 2022. gadam un sociālo pakalpojumu sniegšanai šīm abām mērķa grupām Zemgalē ieplānoti 3,3 miljoni eiro ESF līdzekļu.

Lai pārrunātu, neskaidros jautājumus un faktorus, kas bremzē pakalpojumu sniegšanu un finansējuma apguvi, projekta komanda uzsākusi tikšanos sēriju ar reģiona Sociālo dienestu darbiniekiem.

Kā viens no bremzējošiem faktoriem jāmin kavēšanās ar infrastruktūras izveidi, kur pirmais solis ir DI plāna izstrāde un saskaņošana, kas neiet tik ātri un gludi kā gribētos. Starp pašvaldībām ir jāpanāk vienošanās par ERAF finansējuma sadali sociālo pakalpojumi infrastruktūras izveidei, kā arī jālemj par sadarbību un savstarpēju pakalpojumu sniegšanu. Šobrīd, no 21 projektā iesaistītās Zemgales pašvaldības, gan tikai viena – Jelgavas pilsēta vēl nav pieņēmusi lēmumu par DI plāna saskaņošanu. Ņemot vērā šos apstākļus, prognozējams, ka infrastruktūras projektus būs iespējams uzsākt, ātrākais 2019. gadā, jo Deinstitucionalizācijas plāns vēl saskaņojams ZPR Attīstības padomē un Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē. Pēc infrastruktūras izveides būs iespējams daudz plašāk sniegt dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, grupu dzīvokļu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Attēls: Zemgales reģionā plānotā sociālo pakalpojumu infrastruktūra un pakalpojumi.

Virkni sociālo pakalpojumu mērķa grupai sniegt un apmaksāt projekta ietvaros, būtu iespējams jau tagad. Taču pašvaldības norāda uz vēl kādu būtisku problēmu – uz speciālistu trūkumu, kas varētu sniegt pakalpojumus reģionā, it īpaši attālākajos novados. Par līdzīgu problēmu stāsta arī pārējo reģionu DI projektu speciālisti.
Pakalpojumu sniegšanai bērniem akūti nepieciešami – fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēdi, rehabilitologi, psihologi, psihiatri. Dažāda veida terapijas – kanisterapija, Voita terapija, spēļu terapija, smilšu terapija, Montesori terapija un citi, kā arī atbalsta grupu nodarbību vadītāji.

Nepieciešami arī sociālie aprūpētāji bērniem ar invaliditāti, saskaņā ar MK noteikumiem, tās var būt arī personas, kam ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, bet kas nav aprūpējamā 1. pakāpes radinieki un vienas mājsaimniecības locekļi. Vienam aprūpētājam (fiziskais personai) var būt līdz četriem aprūpējamiem bērniem.

Šos pakalpojumus var sniegt sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji, ārstniecības iestāžu vai ārstniecības personu reģistrā reģistrētie.
Pieaugušajiem bez infrastruktūras iespējams sniegt aprūpi mājās, speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu (sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, jurists, psihologs, u.c.) atbalsta grupu un grupu nodarbību pakalpojumus. Tam visam reģionā trūkst speciālistu.

Ja jums ir atbilstošs statuss un zināšanas, aicinām piedāvāt savus pakalpojumus, pašvaldību sociālie dienesti priecāsies par iespēju sadarboties. Pakalpojuma cenā iespējams iekļaut arī transporta izmaksas nokļūšanai pie klientiem.
Gaidām jūsu piedāvājumus, kādus pakalpojumus un kurās teritorijās variet piedāvāt!
Piedāvājumus brīvā formā lūdzam sūtīt Evitai Ilmanei, projekta “Atver sirdi Zemgalē” informācijas speciālistei uz e-pastu: evita.ilmane@zpr.gov.lv

Foto: paldies par attēlu vietnei pixabay.com

Ilva Kalnāja
Projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste
t.28814226 e-pasts: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: