Vecākiem – vairāk iespēju izvēlēties

Tiecoties uz to, lai deinstitucionalizācijas aktivitātes būtu pēc iespējas noderīgākas, Labklājības ministrijā izstrādāti grozījumi MK noteikumos*. Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā projekts kļuvis draudzīgāks slimu bērniņu vecākiem. Un ne tikai.

Pirmkārt, kaut arī projektā iesaistīsies jauni dalībnieki, MK noteikumos samazināts to bērnu skaits, kas saņems atbalstu. Kā tad tā? Projekta īstenošanas gaitā atklājies iepriekš neparedzēts šķērslis – vecāki, kuri audzina slimus bērniņus, nevēlas pieteikties pakalpojumiem, kas saistīti ar pašvaldībām un pašvaldību sociālajiem dienestiem. Tāpēc Labklājības ministrija plāno jaunu aktivitāti – sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu vecākiem varēs sniegt arī nevalstiskās organizācijas. Galu galā bērni atbalstu saņems – tikai vecāki varēs izvēlēties, kam uzticēties. Drīzumā plānots izsludināt konkursu biedrībām finansējuma saņemšanai sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm.

Otrkārt, tagad noteikumos iekļauts vēl viens pakalpojums – dienas aprūpes centrs bērniem ar veselības traucējumiem, nosakot stundas izcenojamu līdz 2 EUR, un maksimālo pieejamo finansējuma apjomu vienam bērnam 2500 EUR visā projekta laikā. Iepriekš dienas aprūpes pakalpojums bija paredzēts vien pieaugušajiem.
Treškārt, aprūpes pakalpojums piedzīvojis lielas pārmaiņas – līdz šim tas bija pieejams bērniem tikai līdz četru gadu vecumam. Tagad projekta ietvaros to bez maksas var saņemt līdz pat 17 gadu vecumam! Tiesa, lielākiem bērniem pienākas mazāks stundu skaits – līdz desmit stundām nedēļā (salīdzinājumam: līdz četru gadu vecumam pakalpojums pieejams līdz 50 stundām nedēļā), tomēr šaubu nav – arī tas jūtami atvieglos vecāku dzīvi.

Iepriekš MK noteikumos nebija paredzēts, ka pakalpojumus pašvaldība varētu iegādāties no citām – visticamāk, kaimiņu – pašvaldībām. Tagad arī MK noteikumos nostiprināta iespēja sadarboties.

Vēl kādas labas ziņas vecākiem – iepriekš bija noteikts, ka bērni ar veselības traucējumiem, kas iesaistījušies projektā, var saņemt ne vairāk kā četrus pakalpojumus un katru – desmit reizes. Nu minēts tikai kopējais skaits – “ne vairāk kā 40 pakalpojuma sniegšanas reizes”. Tas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā arī vienu pakalpojumu var saņemt 40 reizes. Vai divus – katru 20 reizes. Bet tikpat labi var palikt pie iepriekšējā varianta un izmantot četrus pakalpojumus, katru – 10 reizes. Izvēle paliek ģimenes rokās.
Tas pats attiecas uz atbalstu bērnu vecākiem. Iepriekšējā versijā – ne vairāk kā divi pakalpojumi (katrs – 10 reizes), tagad – “ne vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes”. Tātad vecāks var doties pie psihologa vai fizioterapeita 20 reizes, tādējādi labāk nostiprinot savu veselību vai iekšējos resursus.

Vēl viena būtiska nianse – iespēja norādīt speciālistu. Iedomāsimies situāciju: ģimene par saviem līdzekļiem jau vedusi bērniņu pie fizioterapeita vai audio logopēda speciālista, un tagad projekta ietvarā viņi šo pakalpojumu var saņemt par brīvu. Tikai – pie cita speciālista. Bet bērns jau pieradis, un vispār – viņu pārmaiņas satrauc … Tagad šāda situācija ir novērsta, jo iesniegumā vecāki var norādīt vēlamā speciālista vārdu. Protams, ja vien viņiem tāds ir padomā.

Lai saņemtu jebkuru pakalpojumu, vecākiem ar iesniegumu jāgriežas savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste I.Kalnāja

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: