Vēstule sarunu vakaru dalībniekiem

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros organizējam sarunu vakarus potenciālajiem audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem. Zemgalē notikuši pirmie trīs pasākumi – Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī. Pasākumi bija labi apmeklēti, kopējais dalībnieku skaits 75. Piedalījās ģimenes, kas vēlas uzņemt bērniņu, katrā pilsētā piedalījās arī pieredzējušas vietējās audžuģimenes un aizbildņi, vietējā ģimeņu atbalsta biedrība, bāriņtiesu pārstāvji, uzņemošo ģimeņu atbalsta organizācija “Plecs”. Arī mums, projekta komandai, tā bija jauna, interesanta pieredze, tāpēc vēlos padalīties ar pārdomām.

Sarunu vakaros un arī tos organizējot satikos un sarunājos ar pieredzējušām audžumammām, un mani patīkami pārsteidza, cik bagātas personības viņas ir. Piepildītas, dāsnas un dzīvesgudras. Un tas viss, neskatoties uz grūtībām, ko viņām nācies un nākas pārvarēt un risināt ik dienas. Atziņas, ko var gūt no piedzīvotā – aprūpējot pamestus bērnus, nākas risināt arī savus personiskos jautājumus un meklēt atbildes. Tikai cilvēks, kurš gatavs pārskatīt savus uzskatus, spēs pilnvērtīgi pildīt sarežģīto uzdevumu – rūpēties par pamestu bērnu un, paralēli, bagātinās arī savu personību.

Ar ko jārēķinās ģimenei, uzņemot bez aprūpes palikušu bērnu? Protams, katrs bērns ir savādāks, bet viena no varbūtībām ar ko jārēķinās – jūsu bērns var nezināt un neprast elementāras lietas, ko bērni ģimenē, visbiežāk, ir iemācījušies un prot bez īpašas mācīšanas, piemēram, iemaņas saskarsmes prasmē, sevis aprūpē u.c. To visu ar lielu pacietību un mīlestību nāksies bērnam mācīt. Jārēķinās, ka bērns var būt piedzīvojis emocionālu, iespējamu arī fizisku vardarbību. Šis, tikai nelielais ieskats bērna portretā liek saprast, ka veiksmīgi pildīt audžuvecāku pienākumus var tikai cilvēki ar īpašām personiskām īpašībām – noturību, pacietību. Un, ka ģimenēm, kas uzņemsies rūpes par bērnu, būs nepieciešamas apmācības, vajadzēs papildināt savas zināšanas, jo ar savu bērnu audzināšanas pieredzi, ne vienmēr varētu pietikt. Pastāv uzskats, ka visas zināšanas nekad, nav iespējams iegūt, bet nepieciešamā prasme būtu arī atvērtība jaunām zināšanām un spējas meklēt atbildes, kā arī izpratne, kur meklēt palīdzību problēmsituāciju risināšanai.

Jauna apmācību programma būs pieejama tiem, kas izlems kļūt par audžuģimeni. Iesaistoties 98 akadēmisko stundu audžuģimeņu apmācībās, jūs apgūsiet sekojošas zināšanas un prasmes: par ārpusģimenes aprūpes tiesisko regulējumu; par bērna attīstību un atbalstu; par attiecību grūtību pārvarēšanu ģimenē; par saskarsmi ģimenē; par bērna aprūpi; par attiecībām starp bērnu un bioloģisko vecāku; par labas ģimenes pieredzi bērnam un par spēju strādāt komandā. Arī uzņemoties aizbildņa pienākumus vai kļūstot par adoptētāju, jums var būt nepieciešamas papildus zināšanas. Lielāku izpratni par bērnu aprūpes formām varēsiet iegūt apmeklējot sarunu vakarus.
Likums bāriņtiesām uzliek par pienākumu rūpēties par bērna labākajām interesēm. Tie nav viegli lēmumi speciālistiem, kad jālemj par bērna izņemšanu no ģimenes. Savukārt, bērnam tā ir trauma, pat ja atbildīgie darbinieki godprātīgi rīkojas saskaņā ar bērna labākajām interesēm.

Sarunu vakari parādīja, ka neizpratnē ir tās ģimenes, kas vēlas bērnus adoptēt. Viņi gadiem gaida rindā un nevar sagaidīt. Reālā situācija ir tāda, ka lielais vairums bērnu, kas izņemti no ģimenes, nav juridiski brīvi. Viņus nevar paņemt adopcijā, bet ir iespēja bērnu uzņemt audžuģimenē vai aizbildnībā. Maz ir tādu bērnu, kādus ģimenes vēlētos adoptēt – viens bērns, vesels, līdz 2 gadi. Pārsvarā, bērnam ir vairāki brāļi un māsas, kurus bērnu interesēs nešķir. Labā ziņa, ka ģimenes pēdējā laikā gatavas adoptēt arī vecākus bērnus un vairākus brāļus un māsas kopā.

Pērnā gada Ziemassvētkos ar sabiedrības atbalstu izveidota uzņemošo ģimeņu atbalsta organizācija “Plecs”. Pleca mājaslapā tiek piedāvāta iespēja tiešsaistē reģistrēties atstājot savu kontaktinformāciju un saņemt jaunāko informāciju par pieejamajām apmācībām un citām aktualitātēm. Plecs piedāvā iespēju sazināties un saņemt palīdzību par jebkuriem ar pamestu bērnu aprūpi neskaidriem jautājumiem zvanot uz tālruni 29119938. Sarunu vakarus vadīja un informatīvo atbalstu sniedza nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” un Rīgas ģimeņu atbalsta biedrība “Dūja”, kam ir liela praktiskā pieredze, jo tās ikdienā sniedz atbalstu ģimenēm, kas uzņem bērniņus, piedāvā audžuģimeņu apmācības, sniedz atbalstu krīzes situācijās.

Sarunu vakars ir iespēja potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm neformālā, drošā vidē uzdot savus jautājumus un saņemt atbildes, dzirdēt pieredzes stāstus no pieredzējušām audžumammām, uzzināt kur un kādu atbalstu ir iespējams saņemt. Tā ir iespēja iepazīties arī cilvēkiem, kas uz vietas novadā var sniegt atbalstu. Varbūt tā pat ir jūsu kaimiņiene no augšējā stāva, kas var palīdzēt ar padomu krīzes situācijā vai pie kafijas tases neatteiks pastāstīt savu pieredzi. Uz pasākumiem tiek aicinātas ģimenes un personas, kas vēlas uzņemt savā ģimenē pamestu bērniņu, kā arī ikviens, kas tikai padomājis, ka vēlētos palīdzēt bērniem. Sarunu vakars piedāvā iespēju pavirzīties tuvāk lēmumam, lai kāds tas arī būtu. Esam apkopojuši pieredzi un plānojam uzsākt otro sarunu vakaru apli Zemgalē. Sekojiet informācijai mūsu Facebook lapā @atversirdi.

Foto: I.Kalnāja

Ilva Kalnāja
Projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste
tālrunis 28814226, e-pasts: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: