Par speciālistu konsultācijām un individuālajām nodarbībām cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Reģionālo deinstitucionalizācijas projektu, tai skaitā projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izvērtētās personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), saskaņā ar sastādītajiem individuālajiem atbalsta plāniem, var saņemt bezmaksas individuālās speciālistu konsultācijas un individuālās nodarbības. Šo pakalpojumu saņemšanu reglamentē 16.06.2015. MK noteikumi Nr. 313 (punkti 3.1., 41.6.).

Sīkāk skaidrot, par iespējamo speciālistu loku speciālistu konsultācijām un individuālajām nodarbībām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk tekstā- konsultācijas) lūdzām skaidrot Labklājības ministriju.

Konsultāciju mērķis ir veicināt vai atjaunot klienta sociālās funkcionēšanas spējas, ietverot sociālā statusa atgūšanu, spējas strādāt, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

Skaidro Kristīne Lasmane, LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte

Speciālistu loku, kuru pakalpojumu izmaksas ir kompensējamas no deinstitucionalizācijas projektiem, nosaka personas individuālās vajadzības un nosacījums, ka piesaistāmajam speciālistam ir jābūt nodarbinātam pie sociālo pakalpojumu sniedzēja, kas ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai ārstniecības iestādē, kas ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā. Tāpat tas var būt ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēts speciālists vai psihologs, kurš atbilst Psihologu likumā noteiktajām psihologa profesionālās darbības prasībām.

Konsultācijas ir nodrošināmas situācijās, kad personas problēmas risināšanai atbalstu var nodrošināt vienreizēju konsultāciju vai konsultāciju kursa veidā, kā, piemēram, psihologa, psihoterapeita, sociālā darba vai cita speciālista, kurš ir specializējies darbā ar noteiktām metodēm (piemēram, ABA terapija, darbs ar atkarīgām personām u.c.) konsultācijas. Piesaistāmās ārstniecības personas var būt tādi sertificēti funkcionālie speciālisti kā, piemēram, fizioterapeits, ergoterapeits, reitterapeits, klīniskais logopēds, uztura speciālists, mākslas terapeits.

Konsultācijas netiek attiecinātas par konsultāciju sniegšanu un sociālā gadījuma vadīšanu pašvaldības sociālajā dienestā. Tāpat konsultācijas nevar attiecināt uz sociālā mentora, ģimenes asistenta, asistenta un atbalsta personas pakalpojumiem, jo šiem pakalpojumiem ir atšķirīgas cenas, kas netika ņemtas vērā, nosakot konsultāciju vidējo izmaksu likmi.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ārstniecības personu konsultācijas primāri būtu nodrošināmas veselības aprūpes sistēmas finansēto pakalpojumu ietvaros un tikai tad, ja tas nav iespējams vai ir citi racionāli apsvērumi, šādi pakalpojumi būtu nodrošināmi sociālā pakalpojuma ietvarā (piemēram, pakalpojuma nodrošināšanas laiks, Nacionālā veselības dienesta finansēta speciālista nepieejamība, sinhronizācija ar citu pakalpojumu saņemšanu u.tml.).

Savukārt, speciālisti, kas ir pieejami, piemēram, dienas aprūpes centrā, atbalstu dienas aprūpes centra klientiem sniedz dienas aprūpes centra pakalpojuma ietvaros, bet personām, kas nesaņem dienas aprūpes centra pakalpojumus, atsevišķu šī pakalpojuma sniedzēju speciālistu atbalstu var nodrošināt individuālu konsultāciju veidā.

Ņemot vērā, ka pakalpojumu apjoms, ko var kompensēt no deinstitucionalizācijas projektiem, ir ierobežots (personām, kuras saņem grupu mājas un dienas aprūpes centra pakalpojumu, var saņemt ne vairāk kā 30 konsultācijas gadā, pārējām mērķa grupas personām – ne vairāk kā 50 konsultācijas gadā), nosakot speciālistus, kura atbalsts personai tiks nodrošināts, ir jāņem vērā personas prioritārās vajadzības.”

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste Ilva Kalnāja

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: