Zemgalē notiek pieredzes apmaiņa sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Vakar un šodien Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību speciālisti un Sociālo dienestu darbinieki no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apgūst pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā.

Vakar, 30. oktobrī pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Dobeles pieredzi. Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja Beāta Limanāne, pamatojot sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešamību, savā prezentācijā minēja, ka Dobelē pēc cilvēku ar invaliditāti reģistru datiem dzīvo 320 cilvēki ar garīga rakstura traucējumu (GRT) diagnozēm. Sociālā dienesta redzeslokā ir tikai 100 šādu klientu. Par to, cik sociāli pasargāti ir pārējie 200, ziņu nav. Plašāka sociālo pakalpojumu pieejamība un sabiedrības stigmu noņemšana no saslimšanām, kas saistītas ar GRT, dotu iespēju šiem cilvēkiem vērsties pēc palīdzības, pasargāt sevi un, īpaši, krīzes situācijās saņemt nepieciešamo palīdzību.

Dobelē pieredzes apmaiņas dalībniekiem bija iespēja apmeklēt grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Šis pakalpojums Dobelē izveidots pirms 10 gadiem un speciālisti izkrājuši pieredzi specifiskajā darbā ar klientiem ar GRT. Dienesta vadītāja prezentācijā atklāja, ka tikai praksē un sniedzot sociālos pakalpojumus iespējams, labāk izprast dažādu grupu un reizēm arī individuālas vajadzības, lai sniegtu labāko nepieciešamo atbalstu.

Vairāk nekā 10 gadus Dobelē darbojas Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, kur paspārnē darbojas arī nevalstiskā organizācija JIIC “Saspraude”. Lieliskā centra komanda stāstīja, kādus pakalpojumus sniedz Dobeles novada bērniem un jauniešiem. Pasākuma dalībniekiem bija arī iespēja vērot un piedalīties interaktīvā spēlē ar drāmas elementiem. Spēles mērķis ir runāt ar jauniešiem par emocionālu un arī fizisku vardarbību pusaudžu vidū. Šīs nodarbības ir pieprasītas un tiek īstenotas Dobeles novada skolās. Centrā Dobeles novada bērniem un jauniešiem no 3 līdz 25 gadu vecumam ir iespēja saņemt psihologa konsultācijas, piedalīties dažādās jauniešu grupu nodarbībās. Centrs piedāvā vasaras nometnes un radošās darbnīcas, brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem no sociālā riska ģimenēm. Profesionālā psihologu komanda izmanto un aprobē jaunas interaktīvas metodes darbam ar bērniem un jauniešiem.

Centra direktore Līga Liepiņa arī neslēpa, ka centra darbinieki ir pakļauti izdegšanas riskam. Līdzīgi kā citos novados arī Dobelē nepietiek speciālistu, šobrīd divi ar smilšu spēles terapijas aprīkojumu pilnībā nodrošināti kabineti gada divus psihologus/psihoterapētus.

Šodien pieredzes apmaiņas dalībnieki apmeklē Auces novadu, kur iepazīsies ar Sociālā dienesta darbu, apskatīs Sociālo māju “Lielauce”, apskatīs Samariešu asociācijas mobilā auto sociālo pakalpojumu un baudīs kultūras programmu.

Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-317 “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”, mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti personām ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam.

Foto: I.Kalnāja

Ilva Kalnāja

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: