Kretingā izveidota multi-sensorā istaba cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Projektā SocQuality, LLI-317 sasniegti ilgi gaidīti rezultāti. Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu ir attīstīts jauns sociālās iekļaušanas pasākums. Dienas centrā Kretingā (Lietuva) izveidota multisensorā istaba cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem.

Termins “sensorā istaba” apzīmē plašu dažādu sensoro sajūtu terapeitisko telpu, kas ir īpaši izstrādāta un kuru izmanto, lai klientiem sekmētu pašorganizācijas spējas un pozitīvas pārmaiņas mentālajā uztverē.

Kretingā multisensorā maņu, sajūtu istaba izveidota ar vairākiem sajūtu rosinošiem dizainiem. Telpa ir interaktīva un var tikt komplektēta speciāli kādai maņu sajūtu rosināšanai vai nomierināšanai. Centra klienti laiku multisensorajā istabā pavadīts psihologa vadībā un uzraudzībā. Projekta ietvaros centra klientiem paredzēts nodrošināt konsultācijas/terapiju 15 mēnešus, 7 reizes mēnesī. Šīs psihologu konsultācijas/terapija palīdzēs cilvēkiem atrisināt savas emocionālās un ar invaliditāti saistītās psiholoģiskās problēmas, kā arī uzlabot sociālās iekļaušanās iemaņas.

 Dienas centra vadītāja Birute Viskontiene neslēpj prieku par ieguvumu, nodarbības sensorajā istabā būs ļoti noderīgas centra klientiem un būtiski uzlabos sociālo pakalpojumu kvalitāti dienas centrā.

 2019. gada pavasarī ir plānota Zemgales reģiona pašvaldību – Auces, Dobeles, Jaunjelgavas, Viesītes sociālo dienestu speciālistu viesošanās Kretingā, lai apgūtu Lietuvas parteru pieredzi un gūtu iedvesmu līdzīgu pakalpojumu attīstībai savās pašvaldībās Zemgalē.

Latvijas un īpaši Zemgales kontekstā šī ir inovatīva metode. Ir pašvaldības, kas sapņo izveidot šādu istabu, bet ir arī pašvaldības, kas ir maz informētas par metodi. Priecājos, ka pamazām virzāmies pretim projekta mērķim. Veicinām ne tikai sociālam riskam pakļauto līdzcilvēku pamatvajadzību apmierināšanu, bet arī atzīstam, ka viņiem ir emocionālas vajadzības, nepieciešamība trenēt un uzturēt formā spējas uztvert pasauli visā tās krāšņumā. No tā ieguvēji būsim mēs visi.

Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētajā projektā “SocQuality”, LLI-317 tiek veidoti, un uzlaboti sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem, kas ir pakļauti atstumtības riskam.

Ieva Zeiferte,

Zemgales plānošanas reģiona Interreg Latvija-Lietuva projekta “SocQuality” vadītāja ieva.zeiferte@zpr.gov.lv, tālrunis 29465533

Vairāk attēlu ar sensoro istabu skatiet šeit.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: