Pateicība par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā

Par ieguldījumu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanā saviem iedzīvotājiem Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas pašvaldība, Jēkabpils pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Krustpils novada pašvaldība, Neretas novada pašvaldība, Ozolnieku novada pašvaldība, Skrīveru novada pašvaldība un Vecumnieku novada pašvaldība saņēmusi Labklājības Ministrijas pateicību.

2016. gadā tika uzsākta 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma) 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk – 9.2.2. SAM) 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektu īstenošana piecos plānošanas reģionos sadarbībā ar 115 pašvaldībām. Projektu ietvaros pašvaldības ir sekmīgi veikušas mērķa grupas personu apzināšanu un laika periodā līdz 2018. gada 31. decembrim nodrošinājušas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu 285 personām ar garīga rakstura traucējumiem un 650 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem visā Latvijā. Pašvaldību mērķtiecīgais darbs ir ļāvis sekmīgi sasniegt 9.2.2. SAM noteiktos snieguma ietvara uzraudzības rādītājus (jo īpaši iznākuma rādītāju) izpildi, kas bija priekšnosacījums, lai Latvija nezaudētu snieguma rezervi (aptuveni 6% no darbības programmas 9.prioritārajam virzienam “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” pieejamā ESF un ERAF finansējuma).

Paveiktais ir veicinājis ne tikai snieguma ietvara uzraudzības rādītāju izpildi, bet arī, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, sniedz palīdzību un atbalstu Latvijas neaizsargātākajām sabiedrības grupām un lauž aizspriedumus un aplamus stereotipus par šo cilvēku spējām sekmīgi iekļauties sabiedrībā. Esam patiesi gandarīti, ka ar savu nesavtīgo darbu veicināt humānas, iekļaujošas un mūsdienīgas sabiedrības veidošanos.

Pateicamies par kvalitatīvo darbu un nozīmīgo ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā! Ceram uz veiksmīgu un produktīvu sadarbību arī turpmāk!

 Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktore, Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes vadītāja Sarmīte Uzuliņa

Vēl par sasniegto sociālo pakalpojumu sniegšanā lasi Kā sokas ar sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu? 

Par foto paldies fotogrāfam dylan nolte un vietnei Unplash.com

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: