Joprojām ir iespēja pieteikties un saņemt atbalsta personas pakalpojumu

Ikdienā mēs visi lūdzam padomus ģimenei, draugiem, kolēģiem, ārstiem vai citiem speciālistiem, pirms mēs nolemjam pieņemt savus lēmumus. Atbalstītā lēmumu pieņemšana, patiesībā, ir dabisks process. 

 Kas ir atbalsta personas pakalpojums? Ko dara atbalsta persona?

Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Inta jau vairākus gadus meklēja darbu, bet viņa neuzticējās sev un viņai nebija piekļuves informācijai. Kopā ar atbalsta personu Inta apmeklēja vakanču gada tirgu. Tagad viņa jau gadu strādā vienā darba vietā.

Atbalsta personas pakalpojums sevī ietver uzticības pilnu attiecību veidošanu starp atbalsta personu un atbalstāmo personu. Tiek identificēta nepieciešamā atbalsta joma un atbalsta sniegšanas intensitāte. Sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā un īstenošanā. Pakalpojums var tikt nodrošināts tikai personām, kuras šobrīd dzīvo sabiedrībā. Tiem, kas pašlaik atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, RC “Zelda” īstenotā pilotprojekta ietvaros pakalpojums nevar tikt nodrošināts. Pakalpojumu var saņemt pilngadīgas personas ar smagu vai ļoti smagu invaliditāte (II vai I invaliditātes grupa) ar garīga rakstura traucējumiem. 

Atbalsts lēmumu pieņemšanā var tikt nodrošināts 6 dzīves jomās – juridiskās palīdzības, finanšu jomā t.sk. budžeta plānošanā, ikdienas dzīves prasmju apgūšanas un attīstības jomā, veselības aprūpes jomā (līdz ārsta kabinetam), sociālās aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanas jomā.

Atbalstāmā persona var pati vērsties pie pakalpojuma sniedzēja – biedrības RC “Zelda” vai Sociālais dienests, bāriņtiesa, ambulatorais psihiatrs, sociālo pakalpojumu sniedzēji vai NVO var informēt potenciālo atbalstāmo personu par iespēju saņemt atbalsta personas pakalpojumu un ieteikt vērsties pie RC “Zelda”. Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai Zemgales reģionā jāvēršas pie reģionālās koordinatores Aleksandras Pavlovskas, tālrunis 25133824, e-pasts: aleksandra@zelda.org.lv

Zintis gribēja atrast jaunus draugus un darbu. Kopā ar atbalsta personu viņš atrada draudzi Rīgā, uz kurieni sāka regulāri un patstāvīgi braukt un piedāvāja tur savu palīdzību dažādos brīvprātīgajos darbos. Šobrīd Zintis strādā baznīcā 1-2 reizes nedēļā, par ko saņem atalgojumu un draudzē ir atradis sev jaunus draugus.

Vēl līdz 2019. gada 30. novembrim turpinās atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana. Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Latvijā laika pomsā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim. Izmēģinājumprojektu īsteno biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros. Šobrīd RC “Zelda” sniegto atbalsta personas pakalpojumu saņem 317 atbalstāmās personas no visiem Latvijas reģioniem.

Videoinfografiku par atbalsta personas pakalpojumu skatīt šeit. 

 Informāciju sagatavoja Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste

Attēls: Aleksandra Pavlovska

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: