Aicinām interesentus pieteikties mentoru apmācību programmā

Zemgales plānošanas reģions, projekta RETHINK/PĀRDOMĀT (CB, Nr.802) ietvaros, aicina interesentus pieteikties dalībai pieaugušo neformālās izglītības mentoru apmācību programmā un 6 mēnešu mentoringa praksē, kļūstot par atbalsta sniedzējiem,  jauniešiem ar vieglu garīgās attīstības traucējumu vēsturi, integrācijai nodarbinātībā, apmācībās vai sabiedriskās aktivitātēs.

Mentors tas ir padomdevējs, atbalstītājs, motivētājs, personības attīstītājs – virzītājs, kurš strādā ar jaunieša motivāciju, atrod personīgo pieeju savam mentorējamam, kā arī palīdz sakārtot apkārtējās vides apstākļus un piesaistīt resursus, lai mērķa grupas jaunietis spētu pats risināt problēmas un apmierināt vajadzības. 

Projekta ietvaros 01.08.2020. – 28.02.2021. atlasītajam mentoram piedāvājam:

 • Apgūt mentora pienākumu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas – 12 stundu apmācību programmā gan e-vidē, gan klātienē. Teorētiskās mācības sāksies 2020. gada 3. augustā ar ievadsemināru klātienē Jelgavā un noslēgsies ar 2 dienu pasākumu klātienē 24. un 25. augustā Jelgavā.
 • Nodrošināt mentoriem mācību prakses – mentoringa – uzsākšanu Jauniešu vasaras skolas laikā, kas notiks no 25. līdz 28. augustam nometnes, vietā “Lediņi”, tai skaitā: piedaloties, atsevišķās kopējās jauniešu skolas aktivitātēs, iepazīties ar jauniešiem un pārbaudīt savu saderību; līdzdarboties izvēlēto 2 jauniešu individuālā atbalstu plāna izstrādē; saņemt speciālistu konsultācijas mentora  individuālajam darbam ar konkrētajiem jauniešiem.
 • Gūt praktisko pieredzi individuālajā mentora darbā, patstāvīgi sniedzot atbalstu 2 jauniešiem 6 mēnešu posmā kopā 28 stundas, saskaņā ar izstrādāto metodi uz brīvprātīga darba līguma pamata.
 • Nodrošināt mentoringa uzraudzību un atbalstu, supervīziju grupā un segt mentoru pienākumu pildīšanai nepieciešamos izdevumus (ceļa izdevumi, ēdināšana, sakari u.c.)

Mentoru apmācību un prakses programmas rezultātā pretendenti:

 • Apgūs spēju efektīvi sniegt atbalstu jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumu vēsturi vai citām mērķa grupām integrēties sabiedrībā, apmācībās un/vai nodarbinātībā.
 • Iegūs izpratni par mentora lomu un uzdevumiem, apgūs praktiskas metodes un rīkus plānotā mentoringa veikšanai. Būs izmēģinājuši iegūtās zināšanas praksē un spēs iegūtās zināšanas un prasmes pielietot savā profesionālajā vai personīgajā dzīvē.
 • Saņems apliecinājumu par pieaugušo neformālās izglītības programmas “Mentoru apmācības programma jauniešu ar garīgās rakstura traucējumu vēsturi atbalstam un tās izmēģinājums (pilotēšana)” (40 stundas).

Prasības pretendentiem: 

 • Izglītība un/ vai pieredze kādā no sekojošām jomām – sociālais darbs, sociālā pedagoģija, pedagoģija, medicīna, psiholoģija, un citas sociālās vai humanitārās zinātnes, motivācija, fiziskā un garīgā veselība, personības briedums, atkarību neesamība, hobiji un/vai profesija, kas būtu vērtīgs resurss mērķa grupas jauniešu resocializācijā;
 • laiks, ko var veltīt apmācībām un jaunietim laika posmā no 01.08.2020. – 28.02.2021.;
 • minimālas digitālās prasmes;
 • meklējam potenciālos mentorus no dažādām vecuma grupām un abiem dzimumiem.

Aicinām kandidātus līdz 2020. gada 24. jūlijam pieteikties atlases pirmajai kārtai, aizpildot pieteikumu šeit.

Uz papildu jautājumiem atbildēs Ieva Zeiferte, projekta RETHINK  vadītāja, tālrunis  20013459, e-pasts: ieva.zeiferte@zpr.gov.lv

Vairāk par projektu RETHINK/PĀRDOMĀT šeit.
Projektu līdzfinansē: Centrālā Baltijas programma 2014.– 2020. gadam
http://www.centralbaltic.eu ; http://www.europa.eu; http://www.facebook.com/Zemgale/
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Publicējis Ilva Kalnāja

Visiem ir vajadzīgas mājas. Vieta, kur apņem rūpes, siltums un uzmanība. Mēs vēlamies palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā: bērniem, kas patreiz aug aprūpes iestādēs, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgas dzīves iespēju nodrošināšanai. Lūk jautājumi, par kuriem iestājas Zemgales plānošanas reģiona projekta "Atver sirdi Zemgalē!" komanda.

One thought on “Aicinām interesentus pieteikties mentoru apmācību programmā

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: