Stājušies spēkā grozījumu DI projektu īstenošanā, kas paver plašākas iespējas saņemt pakalpojumus

Ar 09.06.2020. ir stājušies spēkā grozījumi 16.06.2015. ministru kabineta noteikumos Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

Kādi ir būtiskākie ieguvumi projektā “Atver sirdi Zemgalē” iesaistītajiem?
  • Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, līdzšinējo 40 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reižu vietā varēs saņemt līdz 100 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizēm.
  • Bērnu likumiskie pārstāvji, kur vienā ģimenē ir izvērtēti vairāki bērni, par katru bērnu varēs saņemt kopā 20 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizes, līdzšinējo 20 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reižu vietā par visiem bērniem. Tātad, ja projektā iesaistīti 2 bērni, vecāki var saņemt 40 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizes.
  • Vecākiem dota iespēja izvēlēties “Atelpas brīža” pakalpojuma sniedzēju, to norādot iesniegumā sociālajam dienestam.
  • Pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem varēs izvēlēties sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēju, pie kura saņemt pakalpojumu, to norādot iesniegumā sociālajam dienestam.
  • Palielināts kompensācijas apjoms par “atelpas brīža” pakalpojumu uz 73 euro diennaktī.

Vairāk informācijas jautājiet savas pašvaldības sociālajā dienestā vai rakstiet projekta vadītājai Dacei Strautkalnei uz e-pastu: dace.strautkalne@zpr.gov.lv.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: