Auces novadā izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Pamazām savu darbību uzsāk arvien jauni sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Zemgales reģionā. 2020. gada 31. jūlijā devāmies uz Dienas aprūpes centra “Bēne” atklāšanu. Centrs “Bēne” izveidots Auces novadā, Bēnē, Stacijas laukumā 8. Centrs izveidots kā Auces Sociālā dienesta struktūrvienība un pašvaldība paredz sniegt pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, kā arī bērniem un ģimenēm, kas ir pakļauti dažādām sociālā riska situācijām. Centrā vienlaikus varēs uzturēties 10 bērni.

Šobrīd centru “Bēne” apmeklē četri bērni. Vienam bērnam pakalpojums ir piešķirts un tiks apmaksāts projekta “Atver sirdi Zemgalē ietvaros”, trīs bērniem centra apmeklējumu apmaksās Auces pašvaldība.

Gatavojot Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānu, tika apzināts, ka Auces novadā dzīvo 31 bērns ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti. 7 no šiem bērniem projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros tika izvērtēti un viņu individuālajos atbalsta plānos norādīts, ka viņiem nepieciešams dienas aprūpes centra pakalpojums.

Jaunizveidotais dienas aprūpes centrs “Bēne” būs vienīgais šāda veida pakalpojums Auces un apkārtējos novados, kas sniedz pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT).  Tērvetes novads DI ietvaros neveido sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, savukārt Dobeles novads procesā atteicies no Dienas aprūpes centra bērniem ar FT veidošanas ieceres. Tērvetes novadā dzīvo 17 bērni ar invaliditāti, no tiem projekta ietvaros izvērtēti 7, Dobeles novadā attiecīgi dzīvo 91 bērns un izvērtēti – 25. Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izvērtētajiem bērniem, kas apmeklēs dienas aprūpes centru, pakalpojuma izmaksas tiks kompensētas no ESF līdzekļiem, pārējām ģimenēm pakalpojumu būs iespējams saņemt, vēršoties sociālajā dienestā vai pašiem nopērkot un apmaksājot.    

Dienas aprūpes centru Auces novada pašvaldība izveidojusi veicot ieguldījumus vietā, kur agrāk bija rotaļu istaba un skola. Vēl ēkā atrodas bibliotēka, datoru telpa un sociālā dienesta klientu pieņemšanas kabinets. Pati ēkas atrodas pagasta centrā, netālu no rotaļu laukuma un skolas. Centra izveidei Auces pašvaldība piesaistījusi 12,5 tūkstošus EUR ERAF finansējuma un ieguldījusi 8,6 tūkstošus EUR pašvaldības līdzekļu. Lai tā atbilstu jaunajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu prasībām, 2020. gada 23. jūlijā centrs veiksmīgi tika reģistrēts Sociālo pakalpojumu reģistrā.

Kā pastāsta Auces Sociālā dienesta un Dienas aprūpes centra “Bēne” vadītāja Evita Mežule, ikdienas radošās nodarbības, ar sociālā darbinieka uzraudzību un atbalstu, vadīs aprūpētāja Andra Matveja, kurai ir daudz dažādu ideju, kā ieinteresēt bērnus apmeklēt nodarbības.

Vecāki tiek aicināti apmeklēt un iepazīties ar jaunatvērto dienas centru tā darba laikā – no otrdienas līdz sestdienai, laikā no plkst. 10.00-18.00. Dienas centra darbinieki jūs iepazīstinās ar piedāvāto pakalpojumu klāstu un dažādu nodarbību iespējām. Centrā tiks uzņemti bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam. Vēršam uzmanību, ka vecākiem būs iespēja gan darboties ar bērnu kopīgās aktivitātēs, gan arī atstāt centra darbinieku uzraudzībā un doties savās gaitās. Tiks piedāvātas arī dažādas speciālistu konsultācijas (psihologs, logopēds, fizioterapeits u.c.).

Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste

Foto: I.Kalnāja

Publicējis Ilva Kalnāja

Visiem ir vajadzīgas mājas. Vieta, kur apņem rūpes, siltums un uzmanība. Mēs vēlamies palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā: bērniem, kas patreiz aug aprūpes iestādēs, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgas dzīves iespēju nodrošināšanai. Lūk jautājumi, par kuriem iestājas Zemgales plānošanas reģiona projekta "Atver sirdi Zemgalē!" komanda.

One thought on “Auces novadā izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: