Aicinām uz apmācībām par saskarsmi ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Aicinām visdažādāko sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus uz tiešsaistes apmācībām par saskarsmi ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas notiks 2021. gada 22. jūlijā laikā no plkst. 9.30 līdz 16.30. Saite reģistrācijai https://forms.gle/iz1C5Sp5zbcZqGaU8

Sabiedriskajā transportā, kultūras pasākumos, darba vietās un izglītības iestādēs sastopam, un turpmāk arvien vairāk sastapsim, bērnus un pieaugušos ar funkcionāliem traucējumiem. Šodienas vērtību izpratnē, cilvēkiem nav jābūt izstumtiem no sabiedrības tikai tāpēc, ka viņiem ir kādas veselības problēmas.

Kad publicējām rakstu par projektā notikušo nometni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kāda sieviete, kas sniedz sabiedriskus pakalpojumus (strādā bibliotēkā) ierakstīja komentāru: “Man, personīgi, ir ļoti grūti ar šādiem cilvēkiem. Man, vai nu gribās viņiem visu laiku palīdzēt, kas ne jau katru reizi ir nepieciešams, vai arī es nezinu, ko es varu darīt.”


Lai atvieglotu dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzējiem atpazīt un kvalitatīvi sniegt pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros piedāvājam bezmaksas apmācības dažādu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem: pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pārstāvjiem (t.sk. speciālajiem un sociālajiem pedagogiem), interešu izglītības, pašvaldību izglītības pārvalžu speciālistiem un citiem izglītības iestāžu pārstāvjiem, kas strādā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, policijas nepilngadīgo nodaļu darbiniekiem, bāriņtiesu un citu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, kultūras iestāžu darbiniekiem un citiem pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem par viņu lomu deinstitucionalizācijas procesā un saskarsmes īpatnībām ar minēto mērķa grupu, tai skaitā par pienākumiem un praktiskajām iespējām veidot iekļaujošu vidi bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, mikroklimata uzlabošanu starp vienaudžiem, palīdzot bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem integrēties sabiedrībā un justies pieņemtiem gan kolektīvā, gan arī sabiedrībā kopumā.

Apmācību teorētisko un praktisko daļu vadīs lektore – Ilze Dreifelde, Mg.psych., mg.sc.sal., sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore. Bez privātprakses, Ilze ir arī vieslektore vairākās augstskolās, pati turpina studijas doktorantūrā; ir mamma bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kurš nu jau aizgājis mūžībā un ir autore grāmatai “Likteņa loterija”, kurā dalās ar emocionālu un personīgu stāstu par dzīvi līdzās bērnam ar invaliditāti.

Apmācības 2021. gada 22. jūlijā laikā no plkst. 9.30 līdz 16.30.  notiks tiešsaistes platformā ZOOM, nelielā grupā līdz 20 – 25 reģistrētiem dalībniekiem. Priekšroka tiks dota speciālistiem un interesentiem no Zemgales reģiona. Saite reģistrācijai https://forms.gle/iz1C5Sp5zbcZqGaU8

Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste

Publicējis Ilva Kalnāja

Visiem ir vajadzīgas mājas. Vieta, kur apņem rūpes, siltums un uzmanība. Mēs vēlamies palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā: bērniem, kas patreiz aug aprūpes iestādēs, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgas dzīves iespēju nodrošināšanai. Lūk jautājumi, par kuriem iestājas Zemgales plānošanas reģiona projekta "Atver sirdi Zemgalē!" komanda.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: