No 1. jūnija Dobeles novadā ir pieejams Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

No 2021. gada 1. jūnija Dobeles novadā savu darbību uzsācis pakalpojums “Atelpas brīdis” ģimenēm, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem ar īpašas kopšanas indikācijām līdz 18 gadu vecumam.

Pakalpojumu varēs saņemt Ģimenes atbalsta centrā “Lejasstrazdi”, Dobeles pagasta Lejasstrazdos, “Namiņā”, kur projekta “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātām grupām”, “ACCESSlife” LLI-365, ietvaros, piesaistot pašvaldības budžeta līdzekļus, tika izveidota piemērota infrastruktūra pakalpojuma “Atelpas brīdis” īstenošanai. Šo pakalpojumu varēs saņemt vienlaicīgi līdz astoņiem bērniem.

Šis pakalpojums nodrošinās bērnu ar funkcionāliem traucējumiem īslaicīgu aprūpi vienu vai vairākas diennaktis, pēc vecāku izvēles, līdz 30 diennaktīm gadā, tādējādi paverot iespēju vecākiem un tuviniekiem veltīt laiku sev, atvieglojot ģimenes no emocionāli un fiziski smagās, atbildību un spēkus prasošās aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanas. Pakalpojuma ietvaros bērnam tiks nodrošināta sociālā aprūpe, uzraudzība, speciālistu konsultācijas, ēdināšana, pašaprūpes spēju un sociālo prasmju attīstība, dažādas aktivitātes, saturīga brīvā laika pavadīšana un pastaigas. “Atelpas brīža” pakalpojumu nodrošinās speciālisti – sociālie audzinātāji, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks, medicīnas māsa.

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros pakalpojumu var saņemt ikviens bērns, kam noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība. Lai saņemtu Atelpas brīža pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, savas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības Sociālajā dienestā iesniedz šādus dokumentus:

  1. Iesniegumu,
  2. Ģimenes ārsta izsniegtu izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālo traucējumu veidi, kontrindikāciju neesamību un akūtas infekcijas pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei,
  3. Psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem).

Ierodoties saņemt Atelpas brīža pakalpojumu, jāuzrāda negatīvs Covid tests, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā.

Sociālais dienests mēneša laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu, rakstiski informējot personu par pieņemto lēmumu.

Dobeles novadā deklarētām personām pieteikšanās pakalpojumam pa e-pastu: sad@dobele.lv vai pa tālr. 63700145, 25631574, 63700179, 25635817.

Sīkāka informācija par pakalpojumu: tālr. 29471928, 25495433.

Informāciju sagatavoja
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: