Atkārtošana zināšanu māte jeb kādu atbalstu var saņemt ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti?

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” aizsākās jau 2015.gada nogalē, bet kopš tā laika tas piedzīvojis daudz izmaiņu un transformējies. Tāpēc vēlos pievērsties un pastāstīt, kādu atbalstu projekta ietvaros var saņemt ģimenes, kuras audzina bērnu ar invaliditāti.

SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS

Kas sniedz?

 • Juridiska persona vai fiziska persona ar kuru pašvaldība slēdz līgumu.
 • Vecāks var izvēlēties pakalpojuma sniedzēju un norādīt to iesniegumā.
 • Pakalpojumu nevar sniegt 1.pakāpes radinieks un vienā mājsaimniecībā dzīvojoša persona (mamma un tētis – nē. Ome vai Opis, kuri dzīvo citā adresē – jā).

Ko piedāvā?

 • aprūpēt un uzraudzīt bērnu
 • attīstīt viņa pašaprūpes spējas
 • saturīgi pavadīt brīvo laiku

Nosacījumi:

 • Bērniem, kam ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem).
 • Līdz 200 stundām mēnesī bērniem līdz 4 gadu vecumam ieskaitot, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē NVA pasākumus, dienas aprūpes centru, tai skaitā ne vairāk kā 40 stundas mēnesī brīvā laika pavadīšanai.
 • Līdz 80 stundām mēnesī bērniem no 5 gadu vecumam līdz 17 gadiem ieskaitot, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē NVA pasākumus, dienas aprūpes centru, tai skaitā ne vairāk kā 40 stundas mēnesī brīvā laika pavadīšanai.
 • Ja vecāks nestrādā, nemācās, neapmeklē NVA vai DAC, tad var saņemt līdz 40 stundām mēnesī – brīvajam laikam.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Kas sniedz?

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (https://vspmis.lm.gov.lv/Public/PublicetsPakalpojums) reģistrēti, ārstniecības personu (https://registri.vi.gov.lv/rap) vai ārstniecības iestāžu reģistrā (https://registri.vi.gov.lv/air) reģistrēti vai psihologu reģistrā (https://is.viis.gov.lv/Pages/Psychologist/Public/PsychologistPublicSearch.aspx) reģistrēti pakalpojumu sniedzēji.

Vecāks var iesniegumā norādīt vēlamo speciālistu vai pakalpojuma sniedzēju, ja tas būs atbilstoši reģistrēts kādā no reģistriem, tad pakalpojumu varēs saņemt pie tā.

Ko piedāvā?

Pakalpojumus, kas norādīti atbalsta plānā, piemēram, psihologa konsultācijas, deju kustību terapija, kanisterapija, reitterapija, smilšu terapija, fizioterapija un daudzas citas terapijas, RC Poga piedāvāto rehabilitāciju, dienas aprūpes centra pakalpojumu, atbalsta grupu nodarbības vecākiem…

Nosacījumi:

 • Bērnam ir noteikta invaliditāte
 • Veikts individuālo vajadzību izvērtējums un sastādīts atbalsta plāns
 • Bērns var saņemt atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus līdz 100 reizēm
 • Bērna pārstāvji vai audžuģimenes – atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus līdz 40 reizēm par katru izvērtēto bērnu ar invaliditāti

ATELPAS BRĪŽA PAKALPOJUMS

Kas sniedz?

Sociālo pakalpojumu sniedzēji

Ko piedāvā?

 • pieskatīt bērnu
 • nodrošināt pašaprūpi
 • konsultēties ar speciālistiem
 • nodrošināt ēdināšanu 4 x dienā
 • doties pastaigās
 • saturīgi pavadīt brīvo laiku

Nosacījumi:

 • Bērniem, kam ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem).
 • Līdz 30 diennaktīm gadā.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumus?

Jāiesniedz deklarētās dzīvesvietas sociālajā dienestā iesniegums ar lūgumu piešķirt pakalpojumu.

Paraugi pieejami: https://atversirdi.lv/noderigi/

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: