Aizritējusi pieredzes apmaiņa sociālo pakalpojumu sniegšanā

Strauji, viens pēc otra darbību uzsāk jaunie deinstitucionalizācijas (DI) ietvaros veidotie sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi – grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centri, specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centri bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Lai jaunveidoto pakalpojumu sniedzēji varētu savstarpēji iepazīties, pasākuma laikā un arī turpmāk apmainīties ar pieredzi; kā arī, lai citas iesaistītās puses – sociālie dienesti, speciālisti uzzinātu par šiem pakalpojumiem, 2021. gada 1. oktobrī projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros rīkojām attālinātu pieredzes apmaiņas pasākumu “Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu organizēšana un nodrošināšana mērķagrupām”. 

Ar praktisko pieredzi un izmantotajām darba metodēm dalījās trīs sociālo pakalpojumu centri.

Jelgavas novada daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Zīle” (Ozolnieki), kas sniedz dienas aprūpes pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Centra vadītāja Ieva Briģe pastāstīja par silto smilšu nodarbībām un par Marte Meo metodi, ko centrā izmanto bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālajā rehabilitācijā. Pakalpojumi reģistrēti pirms gada un pašvaldība infrastruktūru izveidojusi DI projektu ietvaros.

Jelgavas novada daudzfunkcionālais centrs “Laipa” (Kalnciems), kas sniedz grupu dzīvokļu, dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Par pakalpojumu sniegšanu centra pirmā pastāvēšanas gada  laikā stāstīja centra vadītāja Gita Aizpure. Viņa arī detalizētāk izstāstīja par sensorās istabas izmantošanas iespējām klientu prasmju attīstīšanai un nomierināšanai vai aktivizēšanai. Centrā daudz tiek domāts par dažādu klientu prasmju attīstīšanu un nodarbinātības iespējām, katram atbilstoši konkrētā brīža varēšanai. Specializētajā darbnīcā, bez kartona apstrādes nesen uzsākta arī ziepju izgatavošana. Visi trīs minētie pakalpojumi reģistrēti pirms gada un infrastruktūra izveidota DI infrastruktūras projektu ietvaros.

Atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” (Ventspils valstspilsēta), ir nevalstiska organizācija, kas jau 20 gadus sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Šobrīd, Covid-19 laikā, prioritāte pakalpojumu saņemšanai tiek dota DI projektu klientiem, bet centram ir izveidojies plašs klientu loks, kas saņem atbalstu. Centra vadītāja Ieva Sāmīte – Cērpa izstāstīja, ka centrs sniedz dienas aprūpes pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus gan bērniem, gan pieaugušajiem ar invaliditāti. Centrs veiksmīgi piesaista un nodrošina bērniem nepieciešamos speciālistus konsultācijām, nepieciešamības gadījumā vāc ziedojumus ārstēšanai. Pašvaldībām, kas DI ietvaros veido sociālo pakalpojumu infrastruktūru, ir iespēja piesaistīt nevalstiskās organizācijas sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izveidei un nodrošināšanai vai izmantot viņu lielo pieredzi pakalpojuma satura izstrādē un izveidē. 

Pasākumā dzirdējām arī nelielas prezentācijas/ vizītkartes par sekojošiem pakalpojumiem.

Skrīveru dienas aprūpes centrs “Sapņi” (Aizkraukles novads), vadītājs Eduards Pāvulēns, sniedz dienas aprūpes centra pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti.

Grupu mājas, dienas aprūpes centra un speciālizētās darbnīcas “Spāre” (Cēsu novads, Amatas pagasts) infrastruktūra izveidota DI projektu ietvaros. Kā pastāsta pakalpojumu vadītāja Evijas Grava, pakalpojumi atvērušies šajā vasarā un tos nodrošina biedrība “Cerību spārni”. Drīzumā “Spārē” atvērsies arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem. 

Pļaviņu (Aizkraukles novads) dienas aprūpes centrs pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, savu darbību reģistrēja šajā vasarā. Par iecerēm centra darbā dalās centra vadītāja Ilze Krastiņa. 

Invalīdu habilitācijas dienas centrs (Cēsu  novads) darbojas no 2011. gada un šobrīd sniedz dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām DI projekta ietvaros. Atelpas brīža pakalpojums un dažādu speciālistu konsultācijas tiek iepirktas kā ārpakalpojums, saskaņā ar klientu vajadzībām. Par centra darbību pastāsta tā vadītāja Ērika Donenberga. 

Dienas aprūpes centrs “Eglāji”(Madonas novads, Lubānas apvienība) sniedz pakalpojumus pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, savu darbību uzsācis šī gada pirmajā pusē. Centra vadītāja Dace Valaine iepazīstina ar atmosfēru un aktivitātēm centrā. 

Gandarījums, jēgas izjūta un cilvēki, kas izvēlas un dara izskan kā apvienojošais motīvs caur stāstiem un šķiet ir īstā veiksmes atslēga pakalpojumos, kuri izdodas. 

Gatavojot pasākumu un apzinot interesentu loku, iezīmējās arī ļoti plašs jautājumu loks uz kuriem pakalpojumu sniedzēji meklē atbildes un risinājumus. Tā pat kā pasākumā nebija iespējams aptvert visus pakalpojumus, nebija arī iespējams atbildēt uz visien jautājumiem. Bez pakapojumu sniedzēju savstarpējiem stāstiem šoreiz bijām pieaicinājuši divus savas nozares ekspertus.  Viens no aktuāliem jautājumiem pakalpojumos pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem ir atkarības, tāpēc par atkarību problēmām un to risinājumiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem stāstīja ārste – narkoloģe Lilita Caune.  Par to, kā intelektuālās attīstības traucējumi un psihiskās saslimšanas ietekmē cilvēku funkcionēšanu, kā arī apskatīt no psihiatra viedokļa divu klientu gadījumus bijām aicinājuši ārstu – psihiatru Ņikitu Bezborodovu. 

Interesi par attālināto pieredzes apmaiņas pasākumu izrādīja 90 dalībnieki no visas Latvijas – sociālo pakalpojumu sniedzēji, sociālo dienestu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un speciālisti. 

Ilva Kalnāja, projekta Atver sirdi Zemgalē komunikāciju speciāliste

Attēls: I. Kalnāja. DSPC Laipa klientu darinājumi.

Publicējis Ilva Kalnāja

Visiem ir vajadzīgas mājas. Vieta, kur apņem rūpes, siltums un uzmanība. Mēs vēlamies palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā: bērniem, kas patreiz aug aprūpes iestādēs, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgas dzīves iespēju nodrošināšanai. Lūk jautājumi, par kuriem iestājas Zemgales plānošanas reģiona projekta "Atver sirdi Zemgalē!" komanda.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: