Projektā noslēgušās apmācības par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Projektā “Atver sirdi Zemgalē” noslēgušās apmācības par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšana bērniem ārpusģimenes aprūpē. Apmācībās tika sagatavoti speciālisti, bērnu audzinātāji un aprūpētāji darbam ar bērniem (tai skaitā emocionāli traumētiem bērniem), sniedzot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu.

Apmācības notika maija-jūnija mēnešos un 12 apmācību dalībnieki no Jelgavas un Bauskas piedalījās gan klātienes, gan attālinātās teorētiskās un praktiskās nodarbībās. Dalībnieki apguva kompetences emocionāli traumētu bērnu aprūpei – izpratni par traumu un tās ietekmi uz bērna attīstības vecumposmiem un bērna smadzenēm; piesaistes nozīmi, rūpējoties par bērnu ar traumatisku pagātni; kā palielināt bērna apzināto drošību; kā palīdzēt bērnam mazināt emociju uzplūdus; kā palīdzēt bērnam pārveidot uzvedības izpausmes, vienlaicīgi turpinot veidot ar viņu saikni. Dalībnieki arī apguva zināšanas, pret bērniem vērstas vardarbības atpazīšanā un novēršanā, un kaitīgas seksuālas uzvedības atpazīšanā un novēršanā. Tika apgūta tēma par jauniešu, kas uzauguši institucionālā vidē sagatavošanu patstāvīgai dzīvei. Šīs un citas tēmas apmācībās dalībnieki apguva kopā 60 akadēmiskajās stundās. Apmācības nodrošināja Atbalsta centrs “Tilts” un Latvijas pašvaldību mācību centrs.

Dažas no dalībnieku atziņām pēc noklausītajām apmācībām: “Kvalitatīvi, pilnvērtīgi kursi, labi atbalsta materiāli darbam.” “Visas tēmas bija noderīgas, jo tika sniegts izskaidrojums iemeslam, sekām un doti instrumenti risināšanai.” “Svarīgākais būt līdzās bērnam fiziski un emocionāli. Uzklausīt, dzirdēt bērnu. Pamanīt nepateikto.”

2022. gada 20. jūnijā notiks oficiālā atklāšana Bauskas novadā izveidotajam ģimeniskai videi pietuvinātajam pakalpojumam (ĢVPP) bērniem ārpusģimenes aprūpē. Paredzēts, ka Jelgavas pilsētas veidotais ĢVPP vērs savas durvis jau 2022.gada rudenī, pašlaik pakalpojumam tiek nodrošināta telpu iekārtošana. Abus minētos pakalpojumus pašvaldības izveidojušas ar ERAF finansiālu atbalstu, īstenojot Zemgales deinstitucionalizācijas plānu.

ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, ar mērķi Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm un bērniem ārpusģimenes aprūpē.

Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste

Foto: I.Kalnāja

Vēl par ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem bērniem ārpusģimes aprūpē lasi: Ilzes pagaidu mājas Elejā

Publicējis Ilva Kalnāja

Visiem ir vajadzīgas mājas. Vieta, kur apņem rūpes, siltums un uzmanība. Mēs vēlamies palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā: bērniem, kas patreiz aug aprūpes iestādēs, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgas dzīves iespēju nodrošināšanai. Lūk jautājumi, par kuriem iestājas Zemgales plānošanas reģiona projekta "Atver sirdi Zemgalē!" komanda.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: