Ekspertu diskusija Zemgalē “Cilvēks, nevis diagnoze”

Sabiedrības informēšanas kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze”, kuras dzinējspēks ir Labklājības ministrija, sniedza plašāku informāciju par tēmu, kas ir deinstituciolalizācija. Lai šī nozīmīgā lieta taptu skaidrāka arī lielākai daļai sabiedrības. Un vēl, lai mēs labāk varētu apjaust, ko cilvēki domā un kā uztver to, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem plašāk tiek integrēti sabiedrībā un atrodasTurpināt lasīt “Ekspertu diskusija Zemgalē “Cilvēks, nevis diagnoze””

Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā III

Lielu pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā, ko vērts pārņemt, veidojot pakalpojumus, guvusi Siguldas biedrība “Cerību spārni” un tās vadītāja Eva Viļķina.  Biedrības “Cerību spārni” klienti ir cilvēki ar vieglāku invaliditāti, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes. Biedrības darbība vērsta uz visu vecumu cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā un nodarbinātības nodrošināšanu. SiguldasTurpināt lasīt “Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā III”

Pateicība par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā

Par ieguldījumu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanā saviem iedzīvotājiem Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas pašvaldība, Jēkabpils pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Krustpils novada pašvaldība, Neretas novada pašvaldība, Ozolnieku novada pašvaldība, Skrīveru novada pašvaldība un Vecumnieku novada pašvaldība saņēmusi Labklājības Ministrijas pateicību. 2016. gadā tika uzsākta 2014. –Turpināt lasīt “Pateicība par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā”

Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā II

2018. gada nogalē projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros, Zemgales reģiona pašvaldību vadītāji devās pieredzes apmaiņas vizītēs sociālo pakalpojumu veidošanas detalizētai izpētei. Viens no apmeklētajiem objektiem – biedrības “Kustība par neatkarīgu dzīvi” sniegtie sociālie pakalpojumi. Biedrības “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” vadītāja Inga Šķestere pastāsta, ka biedrība darbojas Rīgas pašvaldībā un izveidojusi divus pakalpojumus – dienasTurpināt lasīt “Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā II”

Kā sokas ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu?

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” turpinās jau trīs gadus. Kādi projekta laikā sasniegti rezultāti sociālo pakalpojumu sniegšanā?  Lai cilvēki ar invaliditāti nenonāktu ilgstošās aprūpes institūcijās, ir svarīgi, lai viņiem un viņu ģimenes locekļiem būtu pieejama palīdzība un atbalsts tuvu dzīvesvietai savā pašvaldībā. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi cilvēkiem ierastā vidē ir tas, ko paredzēts veidot deinstitucionalizācijas projektos. PašvaldībasTurpināt lasīt “Kā sokas ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu?”

Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā

2019. gadā pašvaldības turpina darbu pie sociālo pakalpojumu izveides personām ar garīga rakstura traucējumiem un ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti. Šobrīd intensīvi tiek gatavoti infrastruktūras projekti un daļa pašvaldību jau uzsāk to ieviešanu. Lai izpētītu veiksmīgus sociālos pakalpojumus Latvijā, Zemgales pašvaldību vadītāji pagājušā gada pašā nogalē, 17. un 18. decembrī, projekta “Atver sirdi Zemgalē”Turpināt lasīt “Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā”

Kretingā izveidota multi-sensorā istaba cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Projektā SocQuality, LLI-317 sasniegti ilgi gaidīti rezultāti. Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu ir attīstīts jauns sociālās iekļaušanas pasākums. Dienas centrā Kretingā (Lietuva) izveidota multisensorā istaba cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Termins “sensorā istaba” apzīmē plašu dažādu sensoro sajūtu terapeitisko telpu, kas ir īpaši izstrādāta un kuru izmanto, lai klientiemTurpināt lasīt “Kretingā izveidota multi-sensorā istaba cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem”

Zemgalē notiek pieredzes apmaiņa sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Vakar un šodien Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību speciālisti un Sociālo dienestu darbinieki no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apgūst pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā. Vakar, 30. oktobrī pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Dobeles pieredzi. Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja BeātaTurpināt lasīt “Zemgalē notiek pieredzes apmaiņa sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”

Informatīvs pasākums CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS!

Informatīvs pasākums Zemgales reģiona darba devējiem par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Cilvēkiem ar invaliditāti šī ir iespēja satikt savu darba devēju. Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk – projekts) 2018. gada 30. oktobrī Jelgavā KompetenčuTurpināt lasīt “Informatīvs pasākums CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS!”

Par snieguma rādītāja neizpildi un iespējamām EK sankcijām

Deinstitucionalizācijas (DI) projektu ietvaros pakalpojumu sniegšana izvērtētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) notiek pārāk lēni. Kopējais snieguma rādītājs, kas visos reģionos kopā un Zemgalē līdz šī gada beigām jāsasniedz, ir 210 personām Latvijā kopā un 40 personām Zemgalē sniegtu un no DI projekta apmaksātu pakalpojumu pilngadīgām personām ar GRT. Pašreiz snieguma rādītājs nesasniedz patTurpināt lasīt “Par snieguma rādītāja neizpildi un iespējamām EK sankcijām”