Informatīvs pasākums CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS!

Informatīvs pasākums Zemgales reģiona darba devējiem par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Cilvēkiem ar invaliditāti šī ir iespēja satikt savu darba devēju. Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk – projekts) 2018. gada 30. oktobrī Jelgavā KompetenčuTurpināt lasīt “Informatīvs pasākums CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS!”

Par snieguma rādītāja neizpildi un iespējamām EK sankcijām

Deinstitucionalizācijas (DI) projektu ietvaros pakalpojumu sniegšana izvērtētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) notiek pārāk lēni. Kopējais snieguma rādītājs, kas visos reģionos kopā un Zemgalē līdz šī gada beigām jāsasniedz, ir 210 personām Latvijā kopā un 40 personām Zemgalē sniegtu un no DI projekta apmaksātu pakalpojumu pilngadīgām personām ar GRT. Pašreiz snieguma rādītājs nesasniedz patTurpināt lasīt “Par snieguma rādītāja neizpildi un iespējamām EK sankcijām”

Piedzīvojumu un atpūtas nometne – iespēja gūt prieku jauniešiem ar īpašām vajadzībām

No 20. līdz 25. augustam nometnē “Lediņi” norisinās atpūtas un piedzīvojumu nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Pirmdien Jelgavā ieradās 32 jaunieši (no 18 līdz 25 gadiem) no Latvijas un Lietuvas un 8 viņus pavadošās personas. Jauniešiem sasniedzot 18 gadu vecumu, bet tiem, kas pēc pamatskolas beigšanas dažādu iemeslu dēļ mācības neturpina, jau sasniedzot 16 gaduTurpināt lasīt “Piedzīvojumu un atpūtas nometne – iespēja gūt prieku jauniešiem ar īpašām vajadzībām”

Speciālistu saruna “Ko darīt ar Pepiju Garzeķi un Tomu Sojeru?”

Saruna par bērniem, kas atšķiras no sabiedrības gaidām, vislielākajā mērā attiecas arī uz bērniem, kuru uzvedības traucējumi saistīti ar funkcionāliem veselības traucējumiem. Kā arī bērniem, kas ir tikuši atstāti novārtā, piedzīvojuši traumatiskas situācijas, dzīvojuši nelabvēlīgos apstākļos, līdz tam, ka ir tikuši izņemti no bioloģiskās ģimenes. Ir bērni, kas to vien zina, kā iekulties nepatikšanās. UnTurpināt lasīt “Speciālistu saruna “Ko darīt ar Pepiju Garzeķi un Tomu Sojeru?””

Diskusija “Par savādu atgadījumu ar mums”

Kas tev ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem? Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem institūcijās vai drošībā savās mājās? Sarunu festivāla LAMPA ietvaros notika diskusija “Par savādu atgadījumu ar mums”, kur par šiem jautājumiem sarunājās cilvēki, kuriem saskarsme ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem veidojusies caur mākslu, personīgo pieredzi, profesionālo darbu medicīnā, cilvēktiesību aizsardzībā un valsts pārvaldē. DiskusijasTurpināt lasīt “Diskusija “Par savādu atgadījumu ar mums””

Aicinām pieteikties dalībniekus projekta līdzfinansētai vasaras nometnei!

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros no 13. līdz 17. augustam (5 dienas) Vecumnieku novada viesu namā “Satekas”, notiks diennakts piedzīvojumu nometne Zemgales reģionā dzīvojošiem bērniem. Nometnē aicināti piedalīties bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Nometne tiek organizēta ar mērķi saliedēt un iepazīt bērnus no ģimenēm, kā arī Zemgales bērnunamos dzīvojošos bērnus! Provizoriskā nometnes dienas kārtība:1. diena–Turpināt lasīt “Aicinām pieteikties dalībniekus projekta līdzfinansētai vasaras nometnei!”

Par speciālistu konsultācijām un individuālajām nodarbībām cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Reģionālo deinstitucionalizācijas projektu, tai skaitā projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izvērtētās personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), saskaņā ar sastādītajiem individuālajiem atbalsta plāniem, var saņemt bezmaksas individuālās speciālistu konsultācijas un individuālās nodarbības. Šo pakalpojumu saņemšanu reglamentē 16.06.2015. MK noteikumi Nr. 313 (punkti 3.1., 41.6.). Sīkāk skaidrot, par iespējamo speciālistu loku speciālistu konsultācijām un individuālajām nodarbībām pilngadīgāmTurpināt lasīt “Par speciālistu konsultācijām un individuālajām nodarbībām cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem”

Atskats uz forumu “DI. Status Quo. Quo Vadis?”

15. jūnijā Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notika Starpreģionu FORUMS par deinstitucionalizācijas (DI) procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām “DI. Status Quo. Quo Vadis?”. Deinstitucionalizācija Latvijā ir process, kurā iesaistītas daudzas iestādes un organizācijas, kā arī sabiedrība kopumā ar savu izpratni un attieksmi. Galvenās aktivitātes tiek realizētas projektu ietvaros.Tam ir savi plusi un arīTurpināt lasīt “Atskats uz forumu “DI. Status Quo. Quo Vadis?””

Ielūdzam uz Starpreģionālu forumu “DI. Status Quo. Quo Vadis?”

2018. gada 15. jūnijā, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, adrese: Akadēmijas ielā 10, Jelgava, notiks Starpreģionu forums par DI procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām “DI. Status Quo. Quo Vadis?” Kāpēc esam izvēlējušies šādu foruma nosaukumu? Jo, tas ietver būtiskāko, par deinstitucionalizācijas (DI) procesu, kurā šobrīd iesaistīta virkne dalībnieku – plānošanas reģioni, nozaru ministrijas,Turpināt lasīt “Ielūdzam uz Starpreģionālu forumu “DI. Status Quo. Quo Vadis?””

ATCELTS! Sarunu vakars potenciālajām bērnus uzņemošajām ģimenēm Dobelē

Sakarā ar mazo aktivitāti pasākums ATCELTS! Turpināsim Sarunu vakaru organizēšanu rudenī! Sarunu vakars potenciālajām bērnus uzņemošajām ģimenēm notiks 29. maijā laikā no 16.00-19.00, Dobeles Dzimtsarakstu nodaļas zālē, adrese: E.Francmaņa ielā 6, Dobelē.Aicinām uz sarunu vakaru potenciālās bērnus uzņemošās ģimenes – aizbildņus, audžuvecākus un adoptētājus un ikvienu, kas vēlas iesaistīties, lai palīdzētu bez vecāku aprūpes palikušiemTurpināt lasīt “ATCELTS! Sarunu vakars potenciālajām bērnus uzņemošajām ģimenēm Dobelē”