Deinstitucionalizācija uzņem apgriezienus

Atskatoties uz gada sākumā paveikto. Finiša taisnē iegājusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izstrādātā „Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. -2020. gadam” (DI plāns) izstrāde. Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2018. gada 29. marta lēmumu Nr. 10e ir apstiprināta DI plāna gala redakcija un plāns nodots izskatīšanai un saskaņošanai Labklājības ministrijas SociāloTurpināt lasīt “Deinstitucionalizācija uzņem apgriezienus”

Vēstule sarunu vakaru dalībniekiem

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros organizējam sarunu vakarus potenciālajiem audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem. Zemgalē notikuši pirmie trīs pasākumi – Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī. Pasākumi bija labi apmeklēti, kopējais dalībnieku skaits 75. Piedalījās ģimenes, kas vēlas uzņemt bērniņu, katrā pilsētā piedalījās arī pieredzējušas vietējās audžuģimenes un aizbildņi, vietējā ģimeņu atbalsta biedrība, bāriņtiesu pārstāvji, uzņemošo ģimeņu atbalstaTurpināt lasīt “Vēstule sarunu vakaru dalībniekiem”

Vecākiem – vairāk iespēju izvēlēties

Tiecoties uz to, lai deinstitucionalizācijas aktivitātes būtu pēc iespējas noderīgākas, Labklājības ministrijā izstrādāti grozījumi MK noteikumos*. Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā projekts kļuvis draudzīgāks slimu bērniņu vecākiem. Un ne tikai. Pirmkārt, kaut arī projektā iesaistīsies jauni dalībnieki, MK noteikumos samazināts to bērnu skaits, kas saņems atbalstu. Kā tad tā? Projekta īstenošanas gaitā atklājies iepriekš neparedzētsTurpināt lasīt “Vecākiem – vairāk iespēju izvēlēties”

Akūti nepieciešami sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji reģionos. Aicinām pieteikties!

Plānošanas reģioni ievieš deinstitucionalizācijas (DI) projektus visā Latvijā, un 2018. gadā projektu ietvaros tiek uzsākta aktīva sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar invaliditāti un to ģimenēm, kā arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Zemgales plānošanas reģionā (ZPR) sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un to Sociālajiem dienestiem, sociālie pakalpojumi tiks sniegti ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros. ProjektaTurpināt lasīt “Akūti nepieciešami sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji reģionos. Aicinām pieteikties!”

Par Sarunu vakariem potenciālajām audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem

Lai sniegtu iespēju uzdot jautājumus – Kas? Kur? Kad? Ko? – tiem, kas vēlētos palīdzēt un uzņemties rūpes par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, Zemgales plānošanas reģions ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros uzsāk pasākuma “Individuālās konsultēšanas un motivēšanas pasākumu organizēšana potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm” īstenošanu.Aktivitātes ietvaros iecerēti pirmie trīs pasākumi – sarunuTurpināt lasīt “Par Sarunu vakariem potenciālajām audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem”

Piesakies un atnāc!

Vai esi domājis, ka gribētu palīdzēt kādam bērniņam no bērnunama? Jā! Jā, bet ko tieši? Nē! Šie ir atbilžu varianti, kas pirmie ienāk prātā. Iespējams, tev ir kāda cita atbilde. Bet arī tad, ja atbilde sākas ar jā, varētu, nebūt viegli saprast un pieņemt lēmumu. Profesionāļi lēš, ka ģimene līdz lēmuma pieņemšanai adoptēt bērniņu, kļūtTurpināt lasīt “Piesakies un atnāc!”

Dalīsies ar pieredzi sociālās iekļaušanas projektos

Vai Jūsu pārstāvētās organizācijas darbības sfēra un funkcijas ir saistītas ar sociāli iekļaujošu kopienu stiprināšanu? Aicinām sadarbības partnerus, pašvaldību sociālos dienestus, nevalstiskās organizācijas, ekspertus un jebkuru interesentu rezervēt datumu un piedalīties VARAM rīkotajā seminārā “Sociāli iekļaujošu kopienu stiprināšana Latvijā sadarbībā ar ārvalstu partneriem”. Reģistrācija semināram līdz 2018. gada 19. janvārim izmantojot saiti http://ejuz.lv/socpieredze Semināra dienas kārtība 

Sabiedriskā apspriede Aizkrauklē

14.11.2017 plkst.10.00, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1, apspriežu zālē, notiks Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriede. Uz sarunu laipni aicināti Aizkraukles, Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses un Skrīveru novadu iedzīvotāji, pašvaldību speciālisti, nevalstisko organizāciju un mediju pārstāvji. Kas ir DI plāns, un kādi ir tā mērķi? DI plāns izstrādāts, balstoties uz reāluTurpināt lasīt “Sabiedriskā apspriede Aizkrauklē”

Kādi sociālie pakalpojumi būs nepieciešami Jelgavā un apkārtējos novados?

15.11.2017. plkst. 13.00 Jelgavā, Svētes ielā 33, Zemgales reģionālā kompetenču attīstības centra Mazajā zālē, notiks Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017. – 2020. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriede. Uz sarunu laipni aicināti Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāji, pašvaldību speciālisti, nevalstisko organizāciju un mediju pārstāvji. Kas ir DI plāns, un kādi ir tā mērķi?Turpināt lasīt “Kādi sociālie pakalpojumi būs nepieciešami Jelgavā un apkārtējos novados?”

Tikšanās Jēkabpilī: kādi pakalpojumi ir nepieciešami?!

13.11.2017. plkst. 10.00 Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, 4.stāva zālē, notiks Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriede. Uz sabiedrisko apspriedi laipni aicināti Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes un Krustpils novadu iedzīvotāji, pašvaldību speciālisti, nevalstisko organizāciju un mediju pārstāvji.Kādi pakalpojumi ir nepieciešami un kas tad tiek plānots DI procesa ietvarosTurpināt lasīt “Tikšanās Jēkabpilī: kādi pakalpojumi ir nepieciešami?!”