Kontakti

Zemgales plānošanas reģions

Reģistrācijas Nr. 90002182529
Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV3001

Projekts “Atver sirdi Zemgalē”
vienošanās nr. 9.2.2.1/15/I/001

Projekta darbinieku kontakti:

Dace Strautkalne
Projekta vadītāja
Dace.Strautkalne@zpr.gov.lv; 63021250; 28807929

Natālija Gerasimova
Projekta koordinatore
Natalija.Gerasimova@zpr.gov.lv; 65207419

Ilva Kalnāja
Projekta komunikāciju speciāliste
Ilva.Kalnaja@zpr.gov.lv; 63021250; 28814226

Dana Slāģe
Projekta grāmatvede
Dana.Slage@zpr.gov.lv; 63025837; 26636399

Zanda Oša
Projekta juriste
Zanda.Osa@zpr.gov.lv; 63021250

Karlīna Ūdre
Projekta informācijas vadības speciāliste
Karlina.Udre@zpr.gov.lv; 63027549

%d bloggers like this: