Par mums

Deinstitucionalizācijas (DI) projektu visā Latvijā īsteno pieci Plānošanas reģioni: Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales, un katrā reģionā DI projekts saucas atšķirīgi. Zemgales Plānošanas reģions (www.zemgale.lv) savam projektam piešķīris nosaukumu “Atver sirdi Zemgalē” (vienošanās nr. 9.2.2.1/15/I/001), un šāda izvēle atspoguļo tā dziļāko būtību – ar atvērtību un pieņemšanu attiekties pret tiem, kurus dzīve nav saudzējusi.

Varētu rasties jautājums – kāpēc gan projektu Zemgalē īsteno Plānošanas reģions, bet ne pašvaldības? Kā nekā tieši pašvaldībās mitinās cilvēki, kuriem jau tagad nepieciešama palīdzība, kā arī vēlāk nonāks tie, kuri pametīs aprūpes iestādes… Tomēr šādai izvēlei ir būtisks arguments – ir svarīgi, lai projektu vadītu iestāde, kura skatās uz reģionu kopumā, nevis uz katru pašvaldību atsevišķi. Izstrādājot vienotu DI plānu visam reģionam un konkrēti norādot, kurās vietās jāveido jauni pakalpojumi un kādiem tiem jābūt, lielākā iespēju naudu izmantot lietderīgi – tā, lai patiesi palīdzētu cilvēkiem. Tad neveidosies situācija, kad nomaļā ciematā par ES līdzekļiem izveidots izcils pakalpojums, kurš atrodas pārāk tālu no cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams.

Tomēr pašvaldību loma projektā ir milzīga. Tieši tās pilnvaro savus sociālos darbiniekus apmācībām, sniedz informāciju par cilvēkiem, kuriem vajadzīga palīdzība, un ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu pilnveido savu teritoriju tā, lai tajā varēdtu dzīvot arvien vairāk cilvēku, kuriem nepieciešamas īpašas rūpes.

Projekta komanda:

Dace Strautkalne, projekta vadītāja

Līdz iesaistei projektā “Atver sirdi Zemgalē” vadījusi Struktūrfondu informācijas centru un dažāda mēroga reģionālus un starptautiskus projektus.

dace.strautkalne@zpr.gov.lv
+ 371 63021250; +371 28807929

Natālija Gerasimova, projekta koordinatore

Līdz iesaistei projektā “Atver sirdi Zemgalē” ilgstošu laiku strādājusi Struktūrfondu informācijas centrā, konsultējusi pašvaldības un iedzīvotājus, organizējusi apmācības.

natalija.gerasimova@zpr.gov.lv
+ 371 65207419

Ilva Kalnāja, komunikācijas speciāliste

Līdz iesaistei projektā “Atver sirdi Zemgalē” ilgstošu laiku vadījusi Kultūras programmas īstenošanu Zemgales reģionā, kā arī dažādus pārrobežu reģionālos projektus

ilva.kalnaja@zpr.gov.lv
+ 371 63021250; +371 28814226

Dana Slāģe, finanšu ekonomiste, grāmatvede

Līdz iesaistei projektā “Atver sirdi Zemgalē” strādājusi par sabiedriskā transporta maršrutu plānotāju.

dana.slage@zpr.gov.lv
+ 371 63025837; +371 26636399

Karlīna Ūdre, informācijas vadības speciāliste

Līdz iesaistei projektā “Atver sirdi Zemgalē” darbojusies kā asistents pārrobežu projektos.

karlina.udre@zpr.gov.lv
+ 371 63027549

Zanda Oša, projekta juriste

Līdz iesaistei projektā “Atver sirdi Zemgalē” strādājusi vietējā pašvaldībā un guvusi vērienīgu pieredzi juridisko jautājumu risināšanā.

zanda.osa@zpr.gov.lv
+ 371 63027549

%d bloggers like this: