Publikācijas

Aicinām pakalpojumu sniedzējus uz apmācībām par deinstitucionalizāciju (DI)

Mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuriem veselības stāvokļa dēļ vai sakarā dzīves notikumiem ir grūtības iekļauties sabiedrībā, tai skaitā saņemt dažādus sabiedriskos pakalpojumus. Šobrīd Latvijā tiek īstenota virkne deinstitucionalizācijas projektu, kas paredz pašvaldībās veidot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes, kā arī bērni, kas palikušiTurpināt “Aicinām pakalpojumu sniedzējus uz apmācībām par deinstitucionalizāciju (DI)” lasīšanu

Zemgalē uzsāktas speciālistu apmācības par personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā

10. septembrī uzsākts apmācību cikls sociālās aprūpes centru darbiniekiem, kas sagatavo cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem pāriet no dzīves institūcijā uz dzīvi sabiedrībā. Četru dienu apmācību cikls paredzēts, lai speciālistiem dotu lielāku ieskatu par to, kas nepieciešams cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi ārpus institūcijas. Apmācības nodrošina biedrības “Rīgas rūpju bērns” speciālisti,Turpināt “Zemgalē uzsāktas speciālistu apmācības par personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā” lasīšanu

Auces novadā izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Pamazām savu darbību uzsāk arvien jauni sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Zemgales reģionā. 2020. gada 31. jūlijā devāmies uz Dienas aprūpes centra “Bēne” atklāšanu. Centrs “Bēne” izveidots Auces novadā, Bēnē, Stacijas laukumā 8. Centrs izveidots kā Auces Sociālā dienesta struktūrvienība un pašvaldība paredz sniegt pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, kā arī bērniem unTurpināt “Auces novadā izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” lasīšanu

Radīta iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzsākt patstāvīgu dzīvi

Priecīgā ziņa par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” drīzu atvēršanu Kalnciemā, pirmkārt, saistās ar ilgi gaidīto iespēju pirmajiem institūcijās dzīvojošajiem cilvēkiem ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem (GRT) pārcelties uz dzīvi sabiedrībā. Jau no pērnā gada rudens vairāki aprūpes centra “Ziedkalne” (VSAC “Zemgale” filiāle) klienti ar nepacietību gaida un gatavojas uzsākt patstāvīgu dzīviTurpināt “Radīta iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzsākt patstāvīgu dzīvi” lasīšanu

Svarīga informācija aprūpētājiem par kompensāciju pakalpojuma nodrošināšanai

Ja tavs bērns saņem vai tu sniedz projekta “Atver sirdi Zemgalē” apmaksātu aprūpes pakalpojumu, informējam, ka aprūpētājs, papildus atalgojumam, var saņemt arī kompensāciju par pakalpojuma nodrošināšanu. Kompensāciju ir iespējams saņemt 40 % apmērā no ik mēneša atalgojuma, par izmaksām pakalpojuma nodrošināšanai – tādu materiālu un aprīkojuma iegādei, kas nepieciešami aprūpējamā bērna fizisko spēju attīstībai, kustībuTurpināt “Svarīga informācija aprūpētājiem par kompensāciju pakalpojuma nodrošināšanai” lasīšanu

Drīzumā durvis vērs inovatīvs pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti

Ar prieku paziņojam, ka esam saņēmušas uzaicinājumu, apmeklēt pirmos deinstitucionalizācijas (DI) procesa ietvaros izveidotos, sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus (SBSP). Šis nedēļas sākumā ar ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītāju Daci Strautkalni apmeklējām Ozolnieku novadā jaunizveidoto Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru “Zīle” (centrs “Zīle”). Jautāju Dacei Strautkalnei, ko DI projekta un plāna kontekstā nozīmē Ozolnieku novadā izveidotaisTurpināt “Drīzumā durvis vērs inovatīvs pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti” lasīšanu

Stājušies spēkā grozījumu DI projektu īstenošanā, kas paver plašākas iespējas saņemt pakalpojumus

Ar 09.06.2020. ir stājušies spēkā grozījumi 16.06.2015. ministru kabineta noteikumos Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”. Kādi ir būtiskākie ieguvumi projektā “Atver sirdi Zemgalē” iesaistītajiem? Bērni ar funkcionāliem traucējumiem,Turpināt “Stājušies spēkā grozījumu DI projektu īstenošanā, kas paver plašākas iespējas saņemt pakalpojumus” lasīšanu

Aicinām interesentus pieteikties mentoru apmācību programmā

Zemgales plānošanas reģions, projekta RETHINK/PĀRDOMĀT (CB, Nr.802) ietvaros, aicina interesentus pieteikties dalībai pieaugušo neformālās izglītības mentoru apmācību programmā un 6 mēnešu mentoringa praksē, kļūstot par atbalsta sniedzējiem,  jauniešiem ar vieglu garīgās attīstības traucējumu vēsturi, integrācijai nodarbinātībā, apmācībās vai sabiedriskās aktivitātēs. Mentors tas ir padomdevējs, atbalstītājs, motivētājs, personības attīstītājs – virzītājs, kurš strādā ar jaunieša motivāciju,Turpināt “Aicinām interesentus pieteikties mentoru apmācību programmā” lasīšanu

Mēs varam darīt un gribam būt noderīgi. Diānas pieredzes stāsts.

Stāsti par uzņēmumiem, kuros nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, tai skaitā arī cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, citur pasaulē nav jaunums. Latvijā šis ir samērā jauns diskurss, kas, cerams, izveidos mūsos jaunu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. Lai iepazītos ar reālu pieredzes stāstu, uz semināru esam aicinājuši Diānu Ponaskovu, kas strādā jaunizveidotajā kafejnīcā “RB Cafe Rīga”.Turpināt “Mēs varam darīt un gribam būt noderīgi. Diānas pieredzes stāsts.” lasīšanu

Saglabāt emocionālo līdzsvaru nenoteiktības apstākļos

Šis mums visiem nav vienkāršs laiks. Trauksme kopā ar epidēmiju izplatījusies no valsts uz valsti. Šis būs raksts par iespējām un zināšanām, kā saglabāt skaidru prātu un veselību nenoteiktos apstākļos. Vīrusa Covid-19 izplatība radījusi ļoti neskaidru situāciju, šobrīd neviens nevar droši prognozēt, kā tā attīstīsies, cik ilgi būs nepieciešami, daudzās pasaules valstīs noteiktie ierobežojumi, arīTurpināt “Saglabāt emocionālo līdzsvaru nenoteiktības apstākļos” lasīšanu

Deinstitucionalizācijas procesā paveiktais un aktuālais Zemgales reģionā

Lai izvērtētu, kā kopumā sokas ar deinstitucionalizāciju (DI) Zemgalē, 2020. gada sākumā veikts Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. īstenošanas progresa izvērtējums, kurā apkopota aktuālā informācija par projekta ieviešanas progresu un mūsu sadarbības partneru – Zemgales pašvaldību sasniegtajiem rezultātiem ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ieviešanā. Projektā no 22 Zemgales reģiona pašvaldībām ir iesaistījusies 21Turpināt “Deinstitucionalizācijas procesā paveiktais un aktuālais Zemgales reģionā” lasīšanu

Par projekta “Atver sirdi Zemgalē” pakalpojumu sniegšanu ārkārtas stāvokļa laikā

Ņemot vērā šobrīd Valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar vīrusa Covid-19 pandēmiju, kuras beigu termiņš, visdrīzāk, vēl tiks pagarināts, aicinām mūsu sadarbības partnerus apsvērt attālinātu sociālo pakalpojumu sniegšanu mūsu projekta mērķagrupām. No Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas esam saņēmuši skaidrojumu, uz kādiem nosacījumiem pakalpojumi var tikt sniegti attālināti (telefoniski, izmantojot videozvanu vai dažādās videosarunu unTurpināt “Par projekta “Atver sirdi Zemgalē” pakalpojumu sniegšanu ārkārtas stāvokļa laikā” lasīšanu

Pieredze sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu piešķiršanā un cilvēku ar invaliditāti integrēšanā sabiedrībā un darba tirgū

Pagājušā gada nogalē, īsi pirms Ziemassvētkiem, projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros notika pieredzes apmaiņas pasākums “Pieredze sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu piešķiršanā un cilvēku ar invaliditāti integrēšanā sabiedrībā un darba tirgū”, kurā piedalīties aicinājām Zemgales pašvaldību sociālo dienestu un sadarbības iestāžu darbiniekus, kuri ikdienā strādā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm un cilvēkiem arTurpināt “Pieredze sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu piešķiršanā un cilvēku ar invaliditāti integrēšanā sabiedrībā un darba tirgū” lasīšanu

Par saziņu ārkārtas situācijas laikā

Ārkārtas stāvokļa laikā, šobrīd ar Zemgales plānošanas reģiona rīkojumu, līdz 2020. gada 29.maijam, projekta “Atver sirdi Zemgalē” komanda strādās attālināti. Tāpēc lūdzam, saziņai par projekta ieviešanas jautājumiem, izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus un mobilo tālruni. Saziņa pa parasto tālruni birojā un tikšanās klātienē, šajā laikā, diemžēl, nebūs iespējama. Mācību iestādes un psiholoģiskās palīdzības sniedzēji šajā laikā pārietTurpināt “Par saziņu ārkārtas situācijas laikā” lasīšanu

Ergoterapeite Dita Rituma. “Bērns ar attīstības traucējumiem. Neatkarības veicināšana un pāraprūpe.”

Kāpēc ir jārunā par pāraprūpi? Darbā ar bērniem un pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem gan ģimenēs, gan sociālajos pakalpojumos, gan arī izglītības iestādēs pēdējā laikā ļoti asi izgaismojas problēmas, kas tiešā veidā ir saistītas pāraprūpi. Šobrīd Latvijā notiek sociālo pakalpojumu sistēmas reorganizācija un jaunā paradigma paredz cita veida atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, aprūpi nomainot uz maksimāli patstāvīguTurpināt “Ergoterapeite Dita Rituma. “Bērns ar attīstības traucējumiem. Neatkarības veicināšana un pāraprūpe.”” lasīšanu

Garīga rakstura traucējumi mūsdienu Latvijā – pieredzes, stereotipi, atbalsta iespējas

Pilsoniskā sabiedrība, sociālā iekļaušanās un indivīda tiesības – tie ir jēdzieni, ar ko pēdējā laikā saskaramies arvien biežāk. Tomēr neraugoties uz augošo sabiedrības informētību, joprojām baidāmies, norobežojamies un atsakāmies pieņemt faktu, ka cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir tieši tādas pašas tiesības, vēlmes, sapņi kā ikvienam no mums. Cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem pavada aizspriedumu, mītu unTurpināt “Garīga rakstura traucējumi mūsdienu Latvijā – pieredzes, stereotipi, atbalsta iespējas” lasīšanu

Zemgalē pirmie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem gatavosies atstāt institūciju

Drīzumā pirmie projektā “Atver sirdi Zemgalē” izvērtētie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem pārcelsies uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Būvdarbus, ēkā Draudzības ielā 3, Kalnciemā, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem – grupu dzīvokļi 16 vietām, dienas aprūpes centrs 12 vietām un specializētās darbnīcas, gadu mijā plāno pabeigt Jelgavas novada pašvaldība. NoTurpināt “Zemgalē pirmie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem gatavosies atstāt institūciju” lasīšanu

Integrācija nemīl steigu

Šajā vasarā projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros uzsākām integrējošu nometņu organizēšanu bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Tas, ko mēs projekta komanda, esam sapratušas – ka integrācija nemīl steigu un, tai jābūt pakāpeniskai.  Nometni organizējām sadarbībā ar sociālo uzņēmumu “Iespēja izaugsmei”, kas ikdienā piedāvā sistēmiskus alternatīvās izglītības un sociālāsTurpināt “Integrācija nemīl steigu” lasīšanu

Integrācija ikdienā, ko tas nozīmē?

Mamma strostē savu bērnu, kad viņš ierauga kādu cilvēku ar īpašām vajadzībām, un neļauj viņam uz to skatīties. Neskaties, ejam, viņa saka. Es negribu, lai šis cilvēks jūtas neērti, viņa pamato. Pie ieraksta feisbukā par integrējošu nometni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sieviete, kas sniedz sabiedriskus pakalpojumus ieraksta: “Man, personīgi, ir grūti ar šādiem cilvēkiem. VaiTurpināt “Integrācija ikdienā, ko tas nozīmē?” lasīšanu

Joprojām ir iespēja pieteikties un saņemt atbalsta personas pakalpojumu

Ikdienā mēs visi lūdzam padomus ģimenei, draugiem, kolēģiem, ārstiem vai citiem speciālistiem, pirms mēs nolemjam pieņemt savus lēmumus. Atbalstītā lēmumu pieņemšana, patiesībā, ir dabisks process.   Kas ir atbalsta personas pakalpojums? Ko dara atbalsta persona? Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdzTurpināt “Joprojām ir iespēja pieteikties un saņemt atbalsta personas pakalpojumu” lasīšanu

Jaunu sociālo pakalpojumu veidošanai apgūst Jelgavas speciālistu pieredzi

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros katru gadu tiek organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Pašvaldībām sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi ir jauns izaicinājums. Turklāt šo pasākumu mērķis ir veidot visiem vienotu izpratni par pakalpojumu nodrošināšanas principiem un saturu. Uz pasākumiem tiek aicināts plašs valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sociālās nozares speciālistu loksTurpināt “Jaunu sociālo pakalpojumu veidošanai apgūst Jelgavas speciālistu pieredzi” lasīšanu

Aicinām dalībniekus pieteikties projekta finansētai piedzīvojumu nometnei!

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros no 29.jūlija līdz 2. augustam (5 dienas) notiks diennakts piedzīvojumu nometne Zemgales reģionā dzīvojošiem bērniem/jauniešiem. Nometnē aicināti piedalīties bērni/jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Nometne iecerēta, kā kopīgs vasaras piedzīvojums bērniem no ģimenēm un Zemgales bērnu namos dzīvojošiem bērniem, kopā līdz 30 bērnu/jauniešu. Nometnes norises vieta ir nolūkota ĶegumaTurpināt “Aicinām dalībniekus pieteikties projekta finansētai piedzīvojumu nometnei!” lasīšanu

Atpazīt un zināt, kā rīkoties seksuālas vardarbības pret bērnu gadījumā

Seksuālā vardarbība pret bērnu ir realitāte, kas ir mums blakus, stāsta Laila Balode, nodibinājuma “Centrs Dardedze” pārstāve un lektore Rīgas Stradiņa universitātes Labklājības un sociālā darba katedrā. Fakti par Eiropas Savienības valstīm liecina, ka katrs piektais bērns cieš no seksuālas vardarbības. Mums kā pieaugušajiem, vecākiem, audžuvecākiem un īpaši speciālistiem, kuri ikdienā strādā izglītības vai bērnuTurpināt “Atpazīt un zināt, kā rīkoties seksuālas vardarbības pret bērnu gadījumā” lasīšanu

Divos gados plānots būtiski uzlabot psihiatriskās veselības aprūpes pieejamību

Garīgās veselības aprūpe ir viena no nozarēm, kas ilgstoši tikusi atstāta novārtā. Pēdējoreiz iecere uzlabot Latvijā psihiskās veselības aprūpi vainagojās ar izstrādāto “Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”, tomēr ekonomiskā krīze un līdzekļu trūkums medicīnas nozarē kopumā šo plānu, un īpaši, mērķi par ambulatoro pakalpojumu sistēmas sakārtošanu, iznīcināja jau saknē, tādējādi attīstība šajā jomā tikpatTurpināt “Divos gados plānots būtiski uzlabot psihiatriskās veselības aprūpes pieejamību” lasīšanu

Apmācības jaunajiem vecākiem – jau vasaras sākumā!

  Pērn labdarības maratons Dod pieci pievērsa uzmanību kvalitatīvai laika veltīšanai bērniem, uzsverot, ka bērnam vajadzīga mīlestība un nedalīta uzmanība no abiem vecākiem. Pagājušā gada Ziemassvētkos tika saziedoti vairāk kā 120 tūkstoši eiro un tie paredzēti bezmaksas praktiskām un psiholoģiskām mācībām jaunajiem vecākiem visā Latvijā. Šobrīd fonds “Plecs” strādā pie programmas nodrošināšanas un jau vasarasTurpināt “Apmācības jaunajiem vecākiem – jau vasaras sākumā!” lasīšanu

Ceļojošās izstādes “Neērtie bērni” pirmā pietura Jelgavā, Sv.Trīsvienības baznīcas tornī

Piektdien, 1.martā, plkst.18 Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī tiks atvērta fotogrāfes Aritas Strodes-Kļaviņas otrā personālizstāde – ceļojoša foto izstāde “Neērtie bērni”, kas veltīta ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti, aicinot sabiedrību būt vairāk iecietīgai un tolerantai. Jelgavniece, ģimenes un svētku fotogrāfe Arita Strode-Kļaviņa realizējusi sociāli atbildīgu fotoprojektu,  kura laikā septiņu mēnešu garumā fotografēja 15 ģimenes, kurāsTurpināt “Ceļojošās izstādes “Neērtie bērni” pirmā pietura Jelgavā, Sv.Trīsvienības baznīcas tornī” lasīšanu

Zemgalē apgūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

2019. gada 5. un 6. februārī Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” (LLI – 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā. Galvenā uzmanība tika pievērsta sociālās rehabilitācijasTurpināt “Zemgalē apgūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā” lasīšanu

Ekspertu diskusija Zemgalē “Cilvēks, nevis diagnoze”

Sabiedrības informēšanas kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze”, kuras dzinējspēks ir Labklājības ministrija, sniedza plašāku informāciju par tēmu, kas ir deinstituciolalizācija. Lai šī nozīmīgā lieta taptu skaidrāka arī lielākai daļai sabiedrības. Un vēl, lai mēs labāk varētu apjaust, ko cilvēki domā un kā uztver to, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem plašāk tiek integrēti sabiedrībā un atrodasTurpināt “Ekspertu diskusija Zemgalē “Cilvēks, nevis diagnoze”” lasīšanu

Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā III

Lielu pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā, ko vērts pārņemt, veidojot pakalpojumus, guvusi Siguldas biedrība “Cerību spārni” un tās vadītāja Eva Viļķina.  Biedrības “Cerību spārni” klienti ir cilvēki ar vieglāku invaliditāti, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes. Biedrības darbība vērsta uz visu vecumu cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā un nodarbinātības nodrošināšanu. SiguldasTurpināt “Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā III” lasīšanu

Pateicība par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā

Par ieguldījumu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanā saviem iedzīvotājiem Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas pašvaldība, Jēkabpils pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Krustpils novada pašvaldība, Neretas novada pašvaldība, Ozolnieku novada pašvaldība, Skrīveru novada pašvaldība un Vecumnieku novada pašvaldība saņēmusi Labklājības Ministrijas pateicību. 2016. gadā tika uzsākta 2014. –Turpināt “Pateicība par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā” lasīšanu

Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā II

2018. gada nogalē projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros, Zemgales reģiona pašvaldību vadītāji devās pieredzes apmaiņas vizītēs sociālo pakalpojumu veidošanas detalizētai izpētei. Viens no apmeklētajiem objektiem – biedrības “Kustība par neatkarīgu dzīvi” sniegtie sociālie pakalpojumi. Biedrības “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” vadītāja Inga Šķestere pastāsta, ka biedrība darbojas Rīgas pašvaldībā un izveidojusi divus pakalpojumus – dienasTurpināt “Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā II” lasīšanu

Kā sokas ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu?

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” turpinās jau trīs gadus. Kādi projekta laikā sasniegti rezultāti sociālo pakalpojumu sniegšanā?  Lai cilvēki ar invaliditāti nenonāktu ilgstošās aprūpes institūcijās, ir svarīgi, lai viņiem un viņu ģimenes locekļiem būtu pieejama palīdzība un atbalsts tuvu dzīvesvietai savā pašvaldībā. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi cilvēkiem ierastā vidē ir tas, ko paredzēts veidot deinstitucionalizācijas projektos. PašvaldībasTurpināt “Kā sokas ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu?” lasīšanu

Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā

2019. gadā pašvaldības turpina darbu pie sociālo pakalpojumu izveides personām ar garīga rakstura traucējumiem un ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti. Šobrīd intensīvi tiek gatavoti infrastruktūras projekti un daļa pašvaldību jau uzsāk to ieviešanu. Lai izpētītu veiksmīgus sociālos pakalpojumus Latvijā, Zemgales pašvaldību vadītāji pagājušā gada pašā nogalē, 17. un 18. decembrī, projekta “Atver sirdi Zemgalē”Turpināt “Zemgales politiķi smeļas pieredzi sociālo pakalpojumu veidošanā” lasīšanu

Kretingā izveidota multi-sensorā istaba cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Projektā SocQuality, LLI-317 sasniegti ilgi gaidīti rezultāti. Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu ir attīstīts jauns sociālās iekļaušanas pasākums. Dienas centrā Kretingā (Lietuva) izveidota multisensorā istaba cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Termins “sensorā istaba” apzīmē plašu dažādu sensoro sajūtu terapeitisko telpu, kas ir īpaši izstrādāta un kuru izmanto, lai klientiemTurpināt “Kretingā izveidota multi-sensorā istaba cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” lasīšanu

Zemgalē notiek pieredzes apmaiņa sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Vakar un šodien Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību speciālisti un Sociālo dienestu darbinieki no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apgūst pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā. Vakar, 30. oktobrī pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Dobeles pieredzi. Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja BeātaTurpināt “Zemgalē notiek pieredzes apmaiņa sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” lasīšanu

Informatīvs pasākums CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS!

Informatīvs pasākums Zemgales reģiona darba devējiem par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Cilvēkiem ar invaliditāti šī ir iespēja satikt savu darba devēju. Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk – projekts) 2018. gada 30. oktobrī Jelgavā KompetenčuTurpināt “Informatīvs pasākums CILVĒKS. DARBS. TILTS. SATIKŠANĀS!” lasīšanu

Par snieguma rādītāja neizpildi un iespējamām EK sankcijām

Deinstitucionalizācijas (DI) projektu ietvaros pakalpojumu sniegšana izvērtētām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) notiek pārāk lēni. Kopējais snieguma rādītājs, kas visos reģionos kopā un Zemgalē līdz šī gada beigām jāsasniedz, ir 210 personām Latvijā kopā un 40 personām Zemgalē sniegtu un no DI projekta apmaksātu pakalpojumu pilngadīgām personām ar GRT. Pašreiz snieguma rādītājs nesasniedz patTurpināt “Par snieguma rādītāja neizpildi un iespējamām EK sankcijām” lasīšanu

Piedzīvojumu un atpūtas nometne – iespēja gūt prieku jauniešiem ar īpašām vajadzībām

No 20. līdz 25. augustam nometnē “Lediņi” norisinās atpūtas un piedzīvojumu nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Pirmdien Jelgavā ieradās 32 jaunieši (no 18 līdz 25 gadiem) no Latvijas un Lietuvas un 8 viņus pavadošās personas. Jauniešiem sasniedzot 18 gadu vecumu, bet tiem, kas pēc pamatskolas beigšanas dažādu iemeslu dēļ mācības neturpina, jau sasniedzot 16 gaduTurpināt “Piedzīvojumu un atpūtas nometne – iespēja gūt prieku jauniešiem ar īpašām vajadzībām” lasīšanu

Speciālistu saruna “Ko darīt ar Pepiju Garzeķi un Tomu Sojeru?”

Saruna par bērniem, kas atšķiras no sabiedrības gaidām, vislielākajā mērā attiecas arī uz bērniem, kuru uzvedības traucējumi saistīti ar funkcionāliem veselības traucējumiem. Kā arī bērniem, kas ir tikuši atstāti novārtā, piedzīvojuši traumatiskas situācijas, dzīvojuši nelabvēlīgos apstākļos, līdz tam, ka ir tikuši izņemti no bioloģiskās ģimenes. Ir bērni, kas to vien zina, kā iekulties nepatikšanās. UnTurpināt “Speciālistu saruna “Ko darīt ar Pepiju Garzeķi un Tomu Sojeru?”” lasīšanu

Diskusija “Par savādu atgadījumu ar mums”

Kas tev ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem? Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem institūcijās vai drošībā savās mājās? Sarunu festivāla LAMPA ietvaros notika diskusija “Par savādu atgadījumu ar mums”, kur par šiem jautājumiem sarunājās cilvēki, kuriem saskarsme ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem veidojusies caur mākslu, personīgo pieredzi, profesionālo darbu medicīnā, cilvēktiesību aizsardzībā un valsts pārvaldē. DiskusijasTurpināt “Diskusija “Par savādu atgadījumu ar mums”” lasīšanu

Aicinām pieteikties dalībniekus projekta līdzfinansētai vasaras nometnei!

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros no 13. līdz 17. augustam (5 dienas) Vecumnieku novada viesu namā “Satekas”, notiks diennakts piedzīvojumu nometne Zemgales reģionā dzīvojošiem bērniem. Nometnē aicināti piedalīties bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Nometne tiek organizēta ar mērķi saliedēt un iepazīt bērnus no ģimenēm, kā arī Zemgales bērnunamos dzīvojošos bērnus! Provizoriskā nometnes dienas kārtība:1. diena–Turpināt “Aicinām pieteikties dalībniekus projekta līdzfinansētai vasaras nometnei!” lasīšanu

Par speciālistu konsultācijām un individuālajām nodarbībām cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Reģionālo deinstitucionalizācijas projektu, tai skaitā projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izvērtētās personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), saskaņā ar sastādītajiem individuālajiem atbalsta plāniem, var saņemt bezmaksas individuālās speciālistu konsultācijas un individuālās nodarbības. Šo pakalpojumu saņemšanu reglamentē 16.06.2015. MK noteikumi Nr. 313 (punkti 3.1., 41.6.). Sīkāk skaidrot, par iespējamo speciālistu loku speciālistu konsultācijām un individuālajām nodarbībām pilngadīgāmTurpināt “Par speciālistu konsultācijām un individuālajām nodarbībām cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” lasīšanu

Atskats uz forumu “DI. Status Quo. Quo Vadis?”

15. jūnijā Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notika Starpreģionu FORUMS par deinstitucionalizācijas (DI) procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām “DI. Status Quo. Quo Vadis?”. Deinstitucionalizācija Latvijā ir process, kurā iesaistītas daudzas iestādes un organizācijas, kā arī sabiedrība kopumā ar savu izpratni un attieksmi. Galvenās aktivitātes tiek realizētas projektu ietvaros.Tam ir savi plusi un arīTurpināt “Atskats uz forumu “DI. Status Quo. Quo Vadis?”” lasīšanu

Ielūdzam uz Starpreģionālu forumu “DI. Status Quo. Quo Vadis?”

2018. gada 15. jūnijā, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, adrese: Akadēmijas ielā 10, Jelgava, notiks Starpreģionu forums par DI procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām “DI. Status Quo. Quo Vadis?” Kāpēc esam izvēlējušies šādu foruma nosaukumu? Jo, tas ietver būtiskāko, par deinstitucionalizācijas (DI) procesu, kurā šobrīd iesaistīta virkne dalībnieku – plānošanas reģioni, nozaru ministrijas,Turpināt “Ielūdzam uz Starpreģionālu forumu “DI. Status Quo. Quo Vadis?”” lasīšanu

ATCELTS! Sarunu vakars potenciālajām bērnus uzņemošajām ģimenēm Dobelē

Sakarā ar mazo aktivitāti pasākums ATCELTS! Turpināsim Sarunu vakaru organizēšanu rudenī! Sarunu vakars potenciālajām bērnus uzņemošajām ģimenēm notiks 29. maijā laikā no 16.00-19.00, Dobeles Dzimtsarakstu nodaļas zālē, adrese: E.Francmaņa ielā 6, Dobelē.Aicinām uz sarunu vakaru potenciālās bērnus uzņemošās ģimenes – aizbildņus, audžuvecākus un adoptētājus un ikvienu, kas vēlas iesaistīties, lai palīdzētu bez vecāku aprūpes palikušiemTurpināt “ATCELTS! Sarunu vakars potenciālajām bērnus uzņemošajām ģimenēm Dobelē” lasīšanu

Deinstitucionalizācija uzņem apgriezienus

Atskatoties uz gada sākumā paveikto. Finiša taisnē iegājusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izstrādātā „Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. -2020. gadam” (DI plāns) izstrāde. Ar Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 2018. gada 29. marta lēmumu Nr. 10e ir apstiprināta DI plāna gala redakcija un plāns nodots izskatīšanai un saskaņošanai Labklājības ministrijas SociāloTurpināt “Deinstitucionalizācija uzņem apgriezienus” lasīšanu

Vēstule sarunu vakaru dalībniekiem

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros organizējam sarunu vakarus potenciālajiem audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem. Zemgalē notikuši pirmie trīs pasākumi – Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī. Pasākumi bija labi apmeklēti, kopējais dalībnieku skaits 75. Piedalījās ģimenes, kas vēlas uzņemt bērniņu, katrā pilsētā piedalījās arī pieredzējušas vietējās audžuģimenes un aizbildņi, vietējā ģimeņu atbalsta biedrība, bāriņtiesu pārstāvji, uzņemošo ģimeņu atbalstaTurpināt “Vēstule sarunu vakaru dalībniekiem” lasīšanu

Vecākiem – vairāk iespēju izvēlēties

Tiecoties uz to, lai deinstitucionalizācijas aktivitātes būtu pēc iespējas noderīgākas, Labklājības ministrijā izstrādāti grozījumi MK noteikumos*. Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā projekts kļuvis draudzīgāks slimu bērniņu vecākiem. Un ne tikai. Pirmkārt, kaut arī projektā iesaistīsies jauni dalībnieki, MK noteikumos samazināts to bērnu skaits, kas saņems atbalstu. Kā tad tā? Projekta īstenošanas gaitā atklājies iepriekš neparedzētsTurpināt “Vecākiem – vairāk iespēju izvēlēties” lasīšanu

Akūti nepieciešami sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji reģionos. Aicinām pieteikties!

Plānošanas reģioni ievieš deinstitucionalizācijas (DI) projektus visā Latvijā, un 2018. gadā projektu ietvaros tiek uzsākta aktīva sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar invaliditāti un to ģimenēm, kā arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Zemgales plānošanas reģionā (ZPR) sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un to Sociālajiem dienestiem, sociālie pakalpojumi tiks sniegti ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros. ProjektaTurpināt “Akūti nepieciešami sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji reģionos. Aicinām pieteikties!” lasīšanu

Par Sarunu vakariem potenciālajām audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem

Lai sniegtu iespēju uzdot jautājumus – Kas? Kur? Kad? Ko? – tiem, kas vēlētos palīdzēt un uzņemties rūpes par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, Zemgales plānošanas reģions ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros uzsāk pasākuma “Individuālās konsultēšanas un motivēšanas pasākumu organizēšana potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm” īstenošanu.Aktivitātes ietvaros iecerēti pirmie trīs pasākumi – sarunuTurpināt “Par Sarunu vakariem potenciālajām audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem” lasīšanu

Notiek ielāde…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Rakstu arhīvs

%d bloggers like this: