Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai

Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) ieviestajā projektā “RETHINK” (Pārdomāt) tika izstrādāta un veikta pilotēšana (izmēģinājums) Latvijā jaunai atbalsta sistēmai – mentora atbalstam jauniešiem ar garīgās attīstības veselības problēmām, lai palīdzētu viņiem integrēties un iesaistīties izglītībā, nodarbinātībā un citās sabiedriskās aktivitātēs. Projekts tika realizēts sadarbībā ar Linčepingas (Zviedrija) pašvaldības Pētījumu un attīstības centru. Jautāju projekta “RETHINK” vadītājaiTurpināt lasīt “Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai”